Η συνεργασία μαζί μας

Η συνεργασία μαζί μας

Η ταύτιση της επιχείρησής σας με το σήμα της John Deere είναι επικερδής συνεργασία. Είναι μία από τις περισσότερο αναγνωρίσιμες και αξιόπιστες εμπορικές επωνυμίες στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ιδιαίτερα σε χώρες με ρίζες στη γεωργική παραγωγή. Ασφαλώς είναι η επωνυμία μας – και η αξία που μπορεί να προσδώσει στην επιχείρησή σας – αυτό που σας έφερε στον ιστότοπό μας.

Αλλά εξετάστε το καλύτερα. Πέρα από την αναζήτηση για συνεργασίες με μεγάλη οικονομική απόδοση, αναζητούμε επίσης συνεργασίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο στόχος μας είναι ο εξής: Η αφοσίωση σε εκείνους που συνδέονται με τη γη. Είναι μια επιχείρηση και μια συνεργασία, που κάνει όλους τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας να αισθάνονται καλύτερα.

Βεβαίως, η John Deere είναι πολύ επιλεκτική όταν επιλέγει προμηθευτές, αντιπροσώπους και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Πρέπει η συνεργασία να ταιριάζει απόλυτα και σε εμάς και σε εσάς. Πρέπει τόσο εμείς όσο και εσείς να συμμορφωνόμαστε με τις κεντρικές αξίες της John Deere: ακεραιότητα, ποιότητα, δέσμευση και πρωτοπορία. Εάν αυτός είναι ο ορισμός που δίνετε στην επιχείρησή σας – η εργασιακή ηθική σας – τότε θα μπορέσετε να επωφεληθείτε από τη συνεργασία μαζί μας ως αντιπρόσωπος, προμηθευτής ή κατασκευαστής ενός εξουσιοδοτημένου προϊόντος της John Deere.