Πάροχος

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Διεύθυνση

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG 
John-Deere-Strasse 1
69190 Walldorf, Germany

Email

JDWISINFO@JohnDeere.com

Γενικός Διευθυντής

Andreas Jess

Αριθμός μητρώου εταιρείας

Amtsgericht Mannheim HRA 707944

Αριθμός φορολογικού μητρώου εταιρείας

DE 316 479 592

Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών www.ec.europa.eu/consumers/odr