Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της John Deere Enterprise

Η παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της John Deere Enterprise ("Δήλωση") παρέχεται εκ μέρους των νομικών προσώπων που αναφέρονται ως "Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων" στον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος αυτής της Δήλωσης (ο καθένας ξεχωριστά "John Deere", "εμείς" ή "μας"). Η παρούσα Δήλωση απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα με τα οποία αλληλεπιδρούμε, συμπεριλαμβανομένων όσων επισκέπτονται και χρησιμοποιούν τους ιστότοπους, τις εφαρμογές (διαδικτυακές ή για κινητά) ή τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας ("Διαδικτυακές υπηρεσίες"), των υφιστάμενων και υποψήφιων πελατών, των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων εταιρικών πελατών και προμηθευτών, των διοικητικών στελεχών και των υπαλλήλων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της John Deere, των ατόμων που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις, τα μουσεία και τις ατραξιόν μας, και των λοιπών αποδεκτών των υπηρεσιών μας. Στην παρούσα Δήλωση, αναφερόμαστε στα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα Προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε στο δεύτερο πρόσωπο του πληθυντικού.

Η John Deere, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, θα επεξεργάζεται δεδομένα που σας αφορούν, είτε αυτά έχουν παρασχεθεί σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική, και τα οποία αναφέρονται ως "Προσωπικά δεδομένα". Η συλλογή των Προσωπικών δεδομένων θα γίνεται απευθείας από εσάς. Επίσης, θα συλλέγουμε τα εν λόγω δεδομένα εσωτερικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από συναφή τρίτα πρόσωπα.

Τα Προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται στα μέλη του ομίλου John Deere Group (βλ. επίσης την Ενότητα 4 πιο κάτω). Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο John Deere Group στη διεύθυνση https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/. Οι εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο John Deere Group μπορούν να επεξεργάζονται τα Προσωπικά δεδομένα από κοινού σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. επίσης την Ενότητα 3 πιο κάτω).

Τα Προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται στα μέλη του ομίλου John Deere Group (βλ. επίσης την Ενότητα 4 πιο κάτω). Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο John Deere Group στη διεύθυνση https://www.deere.com/en/our-John Deere/about-john-deere/worldwide-locations/. Οι εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο John Deere Group μπορούν να επεξεργάζονται τα Προσωπικά δεδομένα από κοινού σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. επίσης την Ενότητα 3 πιο κάτω).

Για συγκεκριμένα προϊόντα και συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχει η John Deere ενδέχεται να ισχύουν ξεχωριστές δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή το προϊόν. Μπορείτε να δείτε αυτές τις δηλώσεις μεταβαίνοντας στο μενού "Country or Product Specific Information" (Πληροφορίες βάσει χώρας ή προϊόντος). Διευκρινίζεται ότι η John Deere Bank S.A. παρέχει, μεταξύ άλλων, χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που, κατά κανόνα, απαιτούν τη συλλογή επιπρόσθετων, ή διαφορετικών, κατηγοριών πληροφοριών και δεδομένων. Η John Deere GmbH & CO KG παρέχει επίσης μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών δεδομένων και συνδρομών.

Τέλος, τα προϊόντα John Deere διανέμονται μέσω ενός δικτύου εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και διανομέων. Η πλειοψηφία αυτών των αντιπροσώπων και διανομέων είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που μπορεί να διαθέτουν τις δικές τους δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της John Deere Enterprise

1. Κατηγορίες επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων

Οι κατηγορίες των Προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

Προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά σας, το όνομα με το οποίο προτιμάτε να σας αποκαλούν, το επώνυμό σας, το ψευδώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησής σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και άλλα μέσα ταυτοποίησης, δημόσια έγγραφα ταυτοποίησης, υπογραφές και εικόνες.

Στοιχεία επικοινωνίας, όπως τη διεύθυνση κατοικίας σας, την ταχυδρομική διεύθυνση ή τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, πληροφορίες από τα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τη διεύθυνση email σας.

Επαγγελματικά στοιχεία, όπως τον κλάδο στον οποίο εργάζεστε, τη θέση σας, τις επαγγελματικές δραστηριότητές σας, τον τρέχοντα αλλά και τους παλιότερους εργοδότες σας, τις σχέσεις που διατηρείτε με πελάτες ή άλλα πρόσωπα (π.χ. αντιπροσώπους, προμηθευτές), τη διεύθυνση εργασίας σας, το τηλέφωνο εργασίας σας, τους επαγγελματικούς λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εταιρική διεύθυνση email σας.

Πληροφορίες συναλλαγών ή οικονομικών λογαριασμών, όπως τη διεύθυνση τιμολόγησης, τον τραπεζικό λογαριασμό σας, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και αριθμούς υποκαταστημάτων, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, κωδικούς ασφαλείας και ημερομηνίες λήξης, όνομα και στοιχεία κατόχου κάρτας ή δικαιούχου λογαριασμού, κατευθυντήριες οδηγίες, στοιχεία αντισυμβαλλόμενου και πληροφορίες για δραστηριότητες χρηματοδότησης και μίσθωσης εξοπλισμού. Εφόσον επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε κάποιο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης.

Πληροφορίες που δημοσιεύετε σε πίνακες μηνυμάτων, φόρουμ χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) ή σε απαντήσεις ερευνών, όπως το όνομα χρήστη, λεπτομέρειες για προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχόλια (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών απόψεων), εικόνες και άλλες πληροφορίες.

Πληροφορίες για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και σχέσεις που μας βοηθάνε να κατανοήσουμε ποιοι είστε και τι θέλετε, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως πληροφορίες για τα περιουσιακά σας στοιχεία, τη φάρμα σας ή την επιχείρησή σας, γενικές πληροφορίες τοποθεσίας, προτιμήσεις και προτίμηση γλώσσας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με εμάς, τους αντιπροσώπους και τους συνεργάτες μας, και λεπτομέρειες για τους λογαριασμούς που διατηρείτε σε εμάς, όπως μεταξύ άλλων λεπτομέρειες για τις αγορές σας, τα ερωτήματα που έχετε υποβάλει, τους λογαριασμούς πελατών σας, το ιστορικό αξιώσεων βάσει εγγύησης και το ιστορικό πληρωμών σας.

Πληροφορίες χρήσης, όπως λεπτομέρειες για προϊόντα και υπηρεσίες, προδιαγραφές υλικού και λειτουργικού συστήματος, έκδοση λογισμικού, δεδομένα και στατιστικά στοιχεία απόδοσης, πληροφορίες αρχείων καταγραφής, δεδομένα για τη χρήση συσκευών και εφαρμογών (και προϊόντων και υπηρεσιών) και διαγνωστικά δεδομένα.

Αυτόματα συλλεχθείσες πληροφορίες, όπως πληροφορίες για τις σελίδες ή το περιεχόμενο που έχετε επισκεφτεί στις Διαδικτυακές υπηρεσίες, πληροφορίες για το αν έχετε ανοίξει ή διαβάσει τα μηνύματά μας και για την ύπαρξη cookies και άλλων τεχνολογιών, πληροφορίες για την ώρα και τη διάρκεια χρήσης των Διαδικτυακών υπηρεσιών, αναφορές σφαλμάτων και δεδομένα απόδοσης. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγουμε συμπεριλαμβάνουν τη διεύθυνση ΙΡ σας (και πληροφορίες σχετικές με αυτή τη διεύθυνση ΙΡ), τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή του προγράμματος περιήγησης που διαθέτει η συσκευή σας, το μοντέλο υλικού, το αναγνωριστικό συσκευής ή το αναγνωριστικό οποιασδήποτε συσκευής έχετε χρησιμοποιήσει για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Διαδικτυακές υπηρεσίες, άλλα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την τοποθεσία της συσκευής σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να καταγράφονται κατά τη χρήση των Διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Ορισμένα από τα Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαστούμε στο πλαίσιο των Σκοπών που προσδιορίζονται στην Ενότητα 2 μπορεί να θεωρούνται ευαίσθητα Προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Μεταξύ αυτών των ευαίσθητων Προσωπικών δεδομένων (όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων) περιλαμβάνονται δεδομένα που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή τη συμμετοχή σε εργατικά συνδικάτα, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων, δεδομένων που αφορούν σε θέματα υγείας και δεδομένων που σχετίζονται με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου. Επιπλέον, ορισμένα Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες για ποινικές καταδίκες και ποινικά αδικήματα.

2. Πηγεσ επεξεργαζομενων προσωπικων δεδομενων

Συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα για εσάς από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς: Η συλλογή των Προσωπικών δεδομένων γίνεται, κατά κανόνα, όταν μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα (ηλεκτρονικά, γραπτά ή προφορικά). Θα σας ζητήσουμε δεδομένα και πληροφορίες (π.χ. προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες συναλλαγών) σε περίπτωση που αλληλεπιδράσετε μαζί μας, π.χ. αν εγγραφείτε ή αγοράσετε υπηρεσίες ή προϊόντα, καταχωρήσετε πληροφορίες στις Διαδικτυακές υπηρεσίες μας, δημιουργήσετε λογαριασμό στις Διαδικτυακές υπηρεσίες μας, επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας, εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο μας, επικοινωνήσετε μαζί μας για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, κάνετε μια αγορά, εγγραφείτε σε κάποιο εκπαιδευτικό σεμινάριο, υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση, απαντήσετε σε έρευνα, καταχωρήσετε την εγγύησή σας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Πληροφορίες που συλλέγουμε εσωτερικά: Συλλέγουμε, παρατηρούμε ή μαθαίνουμε πληροφορίες για εσάς, π.χ. μέσω των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας (π.χ. πληροφορίες για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και σχέσεις), κατά τη συνηθισμένη πορεία της μεταξύ μας σχέσης ή όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (π.χ. πληροφορίες χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών, αυτόματα συλλεχθείσες πληροφορίες). Συλλέγουμε ή λαμβάνουμε Προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις Διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε (ή τρίτα πρόσωπα χρησιμοποιούν) cookies και άλλα τεχνολογικά εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, και την από μέρους σας χρήση των Διαδικτυακών υπηρεσιών (π.χ. αυτόματα συλλεχθείσες πληροφορίες). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τις λοιπές τεχνολογίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 5, "Cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες συλλογής δεδομένων".

Πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους: Λαμβάνουμε Προσωπικά δεδομένα για εσάς από τρίτους που μας παρέχουν τέτοιου είδους δεδομένα, όπως π.χ. εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο John Deere Group, πελάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της John Deere, τον εργοδότη σας, οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αρχές επιβολής του νόμου ή δημόσιες αρχές (π.χ. προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικά στοιχεία, πληροφορίες συναλλαγών ή οικονομικών λογαριασμών). Λαμβάνουμε, επίσης, Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτους μέσω των οποίων αγοράζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (π.χ. εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της John Deere).

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες: Συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς (π.χ. πληροφορίες για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και σχέσεις) που είναι δημόσια διαθέσιμα (π.χ. πληροφορίες δικαιούχου πελάτη, εταιρικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, οικονομικές πληροφορίες) ή πληροφορίες που έχετε δημοσιοποιήσει οι ίδιοι, από τρίτους παρόχους δεδομένων που ενισχύουν τα αρχεία μας και μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας ή από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, εφόσον έχετε αλληλεπιδράσει με μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης στις Διαδικτυακές υπηρεσίες, π.χ. ένα πρόσθετο μέσου κοινωνικής δικτύωσης (κουμπί "like" του Facebook), αν έχετε δηλώσει ότι σας αρέσουν οι σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αν έχετε γίνει μέλος των κοινοτήτων μας. Αν αλληλεπιδράσετε μαζί μας σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μας επιτρέψετε να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του προφίλ σας σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

3. Σκοποι επεξεργασιας προσωπικων δεδομενων ("σκοποι")

Τα Προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους Σκοπούς και νομικούς λόγους (νομικές βάσεις για την Επεξεργασία). Εφόσον απαιτείται, θα επισημάνουμε, κατά τη συλλογή των δεδομένων, εάν η παροχή των Προσωπικών δεδομένων συνιστά νομική ή συμβατική απαίτηση, εάν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τα Προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη παροχής των δεδομένων αυτών:

a) Εξυπηρέτηση πελατών: Για την παροχή των ζητούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, συναφείς υπηρεσίες, όπως παράδοση προϊόντων, συντήρηση, υποστήριξη πελατών και προϊόντων, και εξυπηρέτηση πελατών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών βάσει εγγύησης), και υπηρεσίες χρηματοδότησης, μίσθωσης και πίστωσης, και για τη λειτουργία των Διαδικτυακών υπηρεσιών.

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για τη διεκπεραίωση και εκπλήρωση αιτημάτων ή παραγγελιών, π.χ. απαντήσεις σε αιτήματα για επιπλέον πληροφορίες ή για προσφορές (είτε απευθείας είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της John Deere), επαλήθευση της ταυτότητας κάποιου προσώπου (ή ταυτοποίηση αντιπροσώπου) προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στον λογαριασμό ενός εταιρικού πελάτη, επαλήθευση του δικαιώματος συμμετοχής στα προγράμματα ανταμοιβών, διεκπεραίωση δηλώσεων προϊόντων και παροχή των ζητούμενων αγαθών και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της διαδικασίας παραγγελίας και παράδοσης για τις συναλλαγές σας με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της John Deere), ενεργοποίηση λογισμικού και συσκευών που απαιτούν ενεργοποίηση, διαχείριση των λογαριασμών σας και διεκπεραίωση των πληρωμών για αγαθά και υπηρεσίες, σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων, κάλυψη απαιτήσεων βάσει εγγύησης και παροχή υπηρεσιών βάσει εγγύησης, παροχή και εξυπηρέτηση προγραμμάτων επέκτασης εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συμβάσεων υπηρεσιών και χρεώσεων/τιμολογήσεων, εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στις Διαδικτυακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διαχείρισης λογαριασμού χρήστη, παροχή των Διαδικτυακών υπηρεσιών και των επιμέρους λειτουργιών τους, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της διαχείρισης των Διαδικτυακών υπηρεσιών, παροχή περιεχομένου, επικοινωνία και αλληλεπίδραση με εσάς στο πλαίσιο των Διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης που έχετε συνάψει με εμάς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων χρήσης για τις Διαδικτυακές υπηρεσίες) ή για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν από τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, (2) είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές ή θεσμοθετημένες υποχρεώσεις μας, (3) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere, οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group ή οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. αντιπροσώπου ή εταιρικού πελάτη) για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, υποστήριξης προϊόντων και πελατών, εκπαίδευσης και λοιπών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, και την επικοινωνία συναφών πληροφοριών για ενημερώσεις και βελτιώσεις προϊόντων (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες), ή (4) η επεξεργασία γίνεται κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

b) Υποστήριξη προϊόντων και πελατών: Για την παροχή υποστήριξης για προϊόντα και υπηρεσίες, τη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες, αντιπροσώπους και προμηθευτές, για σκοπούς διαγνωστικού ελέγχου και επισκευής, επικοινωνίας και ασφάλειας προϊόντων, και για τη διαχείριση τυχόν ανακλήσεων.

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και σχέσεις, δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες) προκειμένου να παρακολουθούμε τις αλληλεπιδράσεις, να διασφαλίζουμε την ενημερότητα των στοιχείων επικοινωνίας, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιχειρηματικής σχέσης που διατηρούμε με εσάς (και την εταιρεία σας), να αποφεύγουμε την αποστολή διπλότυπων μηνυμάτων για παρόμοια θέματα, να παρέχουμε υπηρεσίες πωλήσεων και υποστήριξης, και να απαντάμε στα μηνύματα ή τα αιτήματά σας.

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: παροχή εκπαιδευτικών και λοιπών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων προς τους πελάτες, τους αντιπροσώπους και τους προμηθευτές, καθώς επίσης και προς το προσωπικό αυτών, παροχή περιοδικής συντήρησης και υποστήριξης για προϊόντα και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων λογισμικού), απάντηση σε αιτήματα αντιπροσώπων για τεχνική βοήθεια σχετικά με τον προσδιορισμό ενός προβλήματος σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και την εκτέλεση λοιπών διαγνωστικών ελέγχων, επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών που αφορούν θέματα εξυπηρέτησης, επιβεβαίωσης, ειδοποίησης, ενημέρωσης, υποστήριξης και διαχείρισης, και παροχή πληροφοριών για λόγους ασφάλειας ή νομικούς λόγους, π.χ. ανακλήσεις και μηνύματα ασφάλειας.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης που έχετε συνάψει με εμάς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων χρήσης για τις Διαδικτυακές υπηρεσίες) ή για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν από τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, (2) είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές ή θεσμοθετημένες υποχρεώσεις μας (π.χ. ενημέρωση για ανακλήσεις και διαχείριση ανακλήσεων), (3) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere, οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group ή οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. αντιπροσώπου, εταιρικού πελάτη) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προϊόντων και πελατών, εκπαίδευσης και λοιπών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, και την επικοινωνία συναφών πληροφοριών για ενημερώσεις και βελτιώσεις προϊόντων (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες), ή (4) η επεξεργασία γίνεται κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

c) Διαφήμιση: Για την παροχή ενημερώσεων και προσφορών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν η John Deere, οι εταιρείες του ομίλου John Deere Group ή οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που βασίζονται στα ενδιαφέροντά σας, τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά σας, και την τοποθεσία σας.

Ενδέχεται να σας παρέχουμε (ή να σας παρέχουν τρίτοι, π.χ. εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της John Deere) αυτές τις ενημερώσεις και τις προσφορές μέσω email, ταχυδρομείου, διαδικτυακά (συμπεριλαμβανομένης της προβολής διαφημίσεων και εξατομικευμένου περιεχομένου στις Διαδικτυακές υπηρεσίες), σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μέσω SMS ή ειδοποιήσεων push, ή με άλλους τρόπους. Σε ό,τι αφορά το μάρκετινγκ στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να παρέχουμε ψευδώνυμες πληροφορίες (hash κρυπτογράφησης προσωπικών στοιχείων ή στοιχείων επικοινωνίας) σε αυτές τις πλατφόρμες προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιστοίχισή τους με τον λογαριασμό σας κοινωνικής δικτύωσης και να μπορέσουμε να σας προβάλλουμε διαφημίσεις μέσα στην εκάστοτε πλατφόρμα. Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην Ενότητα 5, χρησιμοποιούμε (ή τρίτοι χρησιμοποιούν) cookies και άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να εξατομικεύουμε τις Διαδικτυακές υπηρεσίες ή να σας δείχνουμε διαφημίσεις συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας σε ιστότοπους τρίτων.

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: δημιουργία διαφημιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μάρκετινγκ βάσει δεδομένων (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και σχέσεις, πληροφορίες χρήσης, αυτόματα συλλεχθείσες πληροφορίες) μέσα από τα οποία θα σας προτείνουμε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εντός και εκτός διαδικτύου, και χρήση δεδομένων (προσωπικά στοιχεία, πληροφορίες χρήσης, αυτόματα συλλεχθείσες πληροφορίες) για την εξατομίκευση των Διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε να είναι πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere, οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group ή οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. αντιπροσώπου) για τη διεξαγωγή ενεργειών μάρκετινγκ, την ανεύρεση υποψήφιων πελατών και την απόκτηση νέων πελατών, την κατανόηση των προτιμήσεων των πελατών για την καλύτερη εξατομίκευση των προσφορών, και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του (υποψήφιου) πελάτη (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες), ή (2) η επεξεργασία γίνεται κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

d) Έρευνες και προωθητικές ενέργειες: Για τη διαχείριση κληρώσεων, διαγωνισμών, προγραμμάτων πελατειακής πίστης και άλλων προωθητικών ενεργειών στις οποίες έχετε εγγραφεί ή δηλώσει συμμετοχή, όπως π.χ. για τον προγραμματισμό και την οργάνωση μιας περιήγησης στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας του ομίλου John Deere Group ή στις ατραξιόν μας, ή για τη συμμετοχή σε παρουσιάσεις προϊόντων και εμπορικές εκθέσεις.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης που έχετε συνάψει με εμάς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων χρήσης της εκάστοτε προωθητικής δραστηριότητας) ή για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν από τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, (2) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group για τη διεξαγωγή ενεργειών μάρκετινγκ, την ανεύρεση υποψήφιων πελατών, την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης και την απόκτηση (υποψήφιων) πελατών (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες), ή (3) η επεξεργασία γίνεται κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

e) Λοιπές επικοινωνίες: Για την παροχή άλλων πληροφοριών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως ανακοινώσεις, υπενθυμίσεις, ενημερώσεις για διακοπές λειτουργίας και προγράμματα βελτίωσης προϊόντων, ενημερωτικά δελτία για τεχνικά ζητήματα, νέα της John Deere ή των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο John Deere Group, εταιρικά περιοδικά (π.χ. The Furrow και Homestead) και καταλόγους, και προσκλήσεις για εμπορικές εκθέσεις, παρουσιάσεις προϊόντων και άλλες εκδηλώσεις.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης που έχετε συνάψει με εμάς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων χρήσης που διέπουν τις συνδρομές στα έντυπά μας) ή για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν από τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, (2) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere, οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group ή οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. αντιπροσώπου) για τη διεξαγωγή ενεργειών μάρκετινγκ, την ανεύρεση υποψήφιων πελατών, την απόκτηση νέων πελατών, την παροχή εξυπηρέτησης και την αποστολή νέων στους (υποψήφιους) πελάτες, π.χ. ενημερώσεις και βελτιώσεις προϊόντων, και άλλες πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες), ή (4) η επεξεργασία γίνεται κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

f) Έρευνα και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών: Για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό προβλημάτων σε υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες, την κατανόηση του τρόπου χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών μας, τη διεξαγωγή ερευνών, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψευδώνυμων και ανώνυμων πληροφοριών).

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: μέτρηση μεγέθους κοινού και αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, αποστολή ερωτηματολογίων για την εμπειρία των πελατών, παροχή δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικτυακές και μη ερευνητικές ομάδες και ανάλυση των απαντήσεων, αξιολόγηση της απόδοσης και της λειτουργίας των δοκιμαστικών και εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρήσης), έλεγχο των κωδικών σφαλμάτων και άλλων λειτουργικών δεδομένων των μηχανημάτων, των απαιτήσεων βάσει εγγύησης και των τεχνικών αιτημάτων που υποβάλλονται από τους αντιπροσώπους για βοήθεια στον εντοπισμό προβλημάτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ασφάλειας), βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση απόδοσης, αποκατάσταση σφαλμάτων και βελτίωση των Διαδικτυακών υπηρεσιών (π.χ. χρήση των πληροφοριών περιήγησης για τις επισκέψεις σας στις Διαδικτυακές υπηρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο κινείστε σε αυτές, προκειμένου να σας παρέχουμε μια πιο διαισθητική εμπειρία).

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης που έχετε συνάψει με εμάς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων χρήσης των Διαδικτυακών υπηρεσιών) ή για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν από τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, (2) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group για τον εντοπισμό προβλημάτων στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τη διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες), (3) είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός φυσικού προσώπου (π.χ. για τον προσδιορισμό προβλημάτων ασφάλειας), (4) είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας (π.χ. ασφάλεια προϊόντων, ανακλήσεις), ή (5) η επεξεργασία γίνεται κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

g) Υλική ασφάλεια: Για την υλοποίηση και τη διατήρηση μέτρων υλικής ασφάλειας, τη διαχείριση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας, και τον έλεγχο της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας σε περίπτωση ατυχήματος ή εφόσον είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση περιστατικών μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας ή κλοπής.

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: δημιουργία και διαχείριση αναγνωριστικών χρηστών, σημάτων, κλειδιών και άλλων μεθόδων διαχείρισης πρόσβασης που διασφαλίζουν ότι κάθε άτομο έχει την απαιτούμενη άδεια πριν αποκτήσει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group (ήτοι έλεγχος πρόσβασης και πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης), και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της χρήσης κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και καμερών άλλου είδους) για την προστασία των παριστάμενων και την πρόληψη κλοπών, βανδαλισμών και ζημιών στην ιδιοκτησία της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία των αρχείων πρόσβασης στις εγκαταστάσεις ή σε εξουσιοδοτημένες περιοχές (π.χ. αρχεία καταγραφής εισόδου και εξόδου ατόμων) για την κατάλληλη διερεύνηση περιστατικών μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας ή κλοπής.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας, (2) είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, (3) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group για τη διασφάλιση της υλικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας των επιχειρήσεων, των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών μας στοιχείων (ήτοι για την κατάλληλη προστασία και προάσπιση της περιουσίας μας (π.χ. των υλικών περιουσιακών μας στοιχείων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας μας), την κατάλληλη διερεύνηση περιστατικών μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας ή κλοπής, και την παροχή υλικής ασφάλειας) (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες). Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με ποινικά αδικήματα ή καταδίκες, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

h) Ασφάλεια δικτύων/Κυβερνοασφάλεια: Για την παροχή ηλεκτρονικής ασφάλειας (ασφάλεια δικτύων και κυβερνοασφάλεια), όπως μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό και τον εντοπισμό συμβάντων ασφαλείας, την αντιμετώπιση και την προστασία έναντι τέτοιων συμβάντων, και την αποκατάσταση μετά από τέτοια συμβάντα.

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: εντοπισμός απειλών, ευπαθειών και κινδύνων, αναγνώριση, έλεγχος ταυτότητας και προσδιορισμός της απαιτούμενης εξουσιοδότησης των χρηστών, έκδοση και ανάκληση διαπιστευτηρίων, εκχώρηση και διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες, πρόληψη και εντοπισμός μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή επεξεργασίας δεδομένων και διανομής κακόβουλου κώδικα, αναχαίτιση επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών (DoS) και άλλων επιβλαβών επιθέσεων σε υπολογιστικά συστήματα και ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, πρόληψη και εντοπισμός προσπαθειών εξαπάτησης, εγκληματικών ενεργειών ή κατάχρησης των υπηρεσιών ΙΤ, αποκλεισμός σπαμ, προσπαθειών ηλεκτρονικού ψαρέματος, ιών υπολογιστών και άλλου κακόβουλου λογισμικού, παροχή ασφάλειας για τα προϊόντα και τους χρήστες, και πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αποκλειστικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες (π.χ. Προσωπικά δεδομένα).

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: εντοπισμός απειλών, ευπαθειών και κινδύνων, αναγνώριση, έλεγχος ταυτότητας και προσδιορισμός της απαιτούμενης εξουσιοδότησης των χρηστών, έκδοση και ανάκληση διαπιστευτηρίων, εκχώρηση και διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες, πρόληψη και εντοπισμός μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή επεξεργασίας δεδομένων και διανομής κακόβουλου κώδικα, αναχαίτιση επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών (DoS) και άλλων επιβλαβών επιθέσεων σε υπολογιστικά συστήματα και ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, πρόληψη και εντοπισμός προσπαθειών εξαπάτησης, εγκληματικών ενεργειών ή κατάχρησης των υπηρεσιών ΙΤ, αποκλεισμός σπαμ, προσπαθειών ηλεκτρονικού ψαρέματος, ιών υπολογιστών και άλλου κακόβουλου λογισμικού, παροχή ασφάλειας για τα προϊόντα και τους χρήστες, και πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αποκλειστικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες (π.χ. Προσωπικά δεδομένα).

Η παγκόσμια ομάδα ασφάλειας του οργανισμού μας, η οποία εργάζεται κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις της Deere & Company στο Μολίν, Ιλινόις (αλλά διαθέτει και μέλη που εργάζονται σε άλλες εταιρείες του ομίλου John Deere Group) επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα προκειμένου να συνδράμει στον εντοπισμό και τη διερεύνηση ύποπτων περιστατικών ή συμβάντων (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της εγκληματολογικής έρευνας), τον συντονισμό των εκάστοτε μέτρων αντιμετώπισης και την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας, (2) είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, ή (3) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group για την κατάλληλη προστασία και προάσπιση της περιουσίας μας (π.χ. των υλικών περιουσιακών μας στοιχείων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας μας) και τη λήψη μέτρων ασφάλειας για τα δίκτυα και τις πληροφορίες μας (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων) (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες). Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με ποινικά αδικήματα ή καταδίκες, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

i) Λειτουργίες IT: Για τη διαχείριση συστημάτων, εφαρμογών και υποδομής ΙΤ (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της απόδοσης των συστημάτων και της υποδομής ΙΤ), τη διενέργεια ελέγχων ΙΤ και την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών επικοινωνίας.

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: διευκόλυνση επικοινωνίας και χρήσης άλλων εργαλείων ΙΤ, διαχείριση της χρήσης των εφαρμογών της John Deere και των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο John Deere Group, προσδιορισμός και επίλυση προβλημάτων με τα συστήματα και τα εργαλεία ΙΤ, εγκατάσταση αναβαθμίσεων και ενημερώσεων κώδικα, διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, και διαχείριση της υπηρεσίας υποστήριξης.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που έχετε συνάψει ή για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων (κατόπιν αιτήματός σας) πριν από τη σύναψη νέας σύμβασης, και (2) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group για τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία της υποδομής τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες).

j) Επιχειρησιακές διεργασίες: Για τη διαχείριση των καθημερινών διεργασιών της John Deere και του ομίλου John Deere Group, την ανάλυση δεδομένων για τις αναφορές επιχειρηματικής απόδοσης και για σκοπούς εταιρικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών ελέγχων, των ελέγχων συμμόρφωσης και άλλων ενεργειών διαχείρισης κινδύνων (όπως μεταξύ άλλων η σύναψη ασφαλιστήριων συμβολαίων)).

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: οργανωτικές αναλύσεις, αναφορές ανάπτυξης και διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και ανάπτυξης μοντέλων κινδύνου), προγραμματισμός εργασιών και διαχείριση πόρων, διαχείριση οικονομικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης πληρωμών και της διαχείρισης εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών, διαμόρφωση τακτικής και στρατηγικής, διαχείριση έργων και οργάνωσης, τήρηση αρχείων και αρχειοθέτηση, διαχείριση συμβάσεων, διαχείρισης σχέσεων με τρίτους (προμηθευτές, παρόχους, συνεργάτες, αντιπροσώπους), προστασία και επιβολή δικαιωμάτων, εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι, αναδιοργάνωση, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, προγραμματισμός και διεκπεραίωση εκποιήσεων, και επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για λόγους ανωνυμοποίησης / αφαίρεσης στοιχείων ταυτοποίησης.

Ο όμιλος John Deere Group, ενεργώντας για λογαριασμό του οργανισμού, συμμετέχει στη διαχείριση ορισμένων κατηγοριών Προσωπικών δεδομένων (π.χ. προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες χρήσης, πληροφορίες για τις προσωπικές σας προτιμήσεις και σχέσεις κ.λπ.) για ταυτόχρονες επιχειρησιακές διεργασίες άλλων μελών του ομίλου John Deere Group, συμπεριλαμβανομένης της John Deere. Επίσης, ο όμιλος John Deere Group συμμετέχει στη διαχείριση της υποδομής, στις περιπτώσεις που τα μέλη του ομίλου επεξεργάζονται Προσωπικά δεδομένα για δικούς τους σκοπούς.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας, ή (2) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group για τη διαχείριση και την εκτέλεση των καθημερινών διεργασιών της John Deere και του ομίλου John Deere Group, τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι η John Deere και ο όμιλος John Deere Group, σκοπούς εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης πληροφοριών, την αξιολόγηση των επιχειρηματικών συναλλαγών, και την αξιολόγηση συγχωνεύσεων και εξαγορών (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών δέουσας επιμέλειας των εταιρειών προς εξαγορά) (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες).

k) Καταλληλότητα: Για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας για τη λήψη προϊόντων, υπηρεσιών ή προσφορών, την επαλήθευση ή την παροχή βοήθειας για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, την εκπλήρωση υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, τον έλεγχο με βάση κυβερνητικές ή άλλες λίστες κυρώσεων, και τη συμμόρφωση με εσωτερικές απαιτήσεις.

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: επίδειξη της δέουσας επιμέλειας για την κατανόηση των πελατών μας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πληροφοριών από διάφορες πηγές, π.χ. δημόσιες πληροφορίες, για τον έλεγχο και την επαλήθευση ταυτότητας), διενέργεια ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας και αξιοπιστίας και αξιολογήσεων κινδύνων, έλεγχος με βάση λίστες κυρώσεων, και συμμόρφωση με άλλες κανονιστικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που επιβάλλονται από άλλα μέλη του ομίλου John Deere Group), όπως π.χ. για την επαλήθευση ενδεχόμενης ιδιότητάς σας ως πολιτικού προσώπου και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εντοπισμού και πρόληψης της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η παγκόσμια ομάδα εμπορικής συμμόρφωσης εργάζεται κυρίως στις εγκαταστάσεις της Deere & Company στο Μολίν, Ιλινόις (αλλά διαθέτει και μέλη που εργάζονται σε άλλες εταιρείες του ομίλου John Deere Group) και βοηθάει την John Deere στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων γι' αυτόν τον σκοπό. Η κύρια αρμοδιότητα της παγκόσμιας ομάδας εμπορικής συμμόρφωσης είναι να εντοπίζει και να διερευνά τις περιπτώσεις ατόμων που διαπιστώνεται ότι περιλαμβάνονται σε λίστες κυρώσεων, όπως επίσης και να διερευνά και να αποκαθιστά λανθασμένες αντιστοιχίσεις με αυτές τις λίστες.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης που έχετε συνάψει με εμάς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων χρήσης των Διαδικτυακών υπηρεσιών) ή για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων πριν από τη σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης, (2) είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές ή θεσμοθετημένες υποχρεώσεις μας, (3) είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, (4) είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε εργασία διενεργείται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, ή (5) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group για την πρόληψη ενεργειών νομιμοποίησης παράνομων εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) και παραβιάσεων κυρώσεων, την πρόληψη και τον εντοπισμό απατών, και την κατανόηση των (υποψήφιων) πελατών και συνεργατών μας (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες), ή (6) η επεξεργασία γίνεται κατόπιν δικής σας συναίνεσης. Στην περίπτωση επεξεργασίας ευαίσθητων Προσωπικών δεδομένων, η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την προάσπιση νομικών αξιώσεων. Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με ποινικά αδικήματα ή καταδίκες, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

l) Νομική συμμόρφωση - Νομικές διαδικασίες: Για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και τη θεμελίωση, την άσκηση και την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων.

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και ποινικά αδικήματα) για τους εξής σκοπούς: συμμόρφωση με τις νομικές και άλλου είδους απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται τα μέλη του ομίλου John Deere Group (συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των κανονισμών άλλων χωρών από αυτήν στην οποία βρίσκεστε), συμμόρφωση με επιθεωρήσεις και άλλα αιτήματα από κυβερνητικούς ή άλλους δημόσιους φορείς (συμπεριλαμβανομένων των φορέων άλλων χωρών από αυτήν στην οποία βρίσκεστε), ανταπόκριση σε νομικές διαδικασίες, επιδίωξη νόμιμων δικαιωμάτων και αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων προάσπισης και επιβολής των δικαιωμάτων μας, προστασίας των περιουσιακών μας στοιχείων, και προστασίας των δικαιωμάτων, των περιουσιακών στοιχείων και της ασφάλειας τρίτων αλλά και των μελών του ομίλου John Deere Group, διερεύνηση, προετοιμασία και υπεράσπιση στο πλαίσιο δικαστικών διαμαχών, και διαχείριση εσωτερικών παραπόνων ή καταγγελιών (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαμαχών στις ΗΠΑ και των αιτημάτων από κυβερνητικούς φορείς των ΗΠΑ).

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας, ή (2) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group για τη διαχείριση και την εκτέλεση των καθημερινών επιχειρησιακών διεργασιών μας, τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της επιχείρησής μας, τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη η επιχείρησή μας, σκοπούς εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης πληροφοριών, και τη συμμόρφωση με τους νόμους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους νόμους άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος John Deere Group (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες). Στην περίπτωση επεξεργασίας ευαίσθητων Προσωπικών δεδομένων, η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την προάσπιση νομικών αξιώσεων. Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με ποινικά αδικήματα ή καταδίκες, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

m) Έρευνες: Για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση περιστατικών απάτης, παραβιάσεων της εταιρικής πολιτικής ή άλλων μη εξουσιοδοτημένων, παραβατικών ή αθέμιτων δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των ποινικών αδικημάτων).

Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τους εξής σκοπούς: διερεύνηση και ανταπόκριση σε υποθέσεις συμμόρφωσης και καταγγελίες που έχουν γίνει μέσω της σχετικής τηλεφωνικής γραμμής (συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μιας τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών σύμφωνα με το νόμο Sarbanes-Oxley των ΗΠΑ).

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες για θέματα συμμόρφωσης, το Κέντρο παγκόσμιας επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ασφάλειας και ετοιμότητας του ομίλου John Deere Group, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Deere & Company στο Μολίν, Ιλινόις (αλλά διαθέτει και μέλη που εργάζονται σε άλλες εταιρείες του ομίλου John Deere Group), επιβλέπει τις διαδικασίες και παρέχει βοήθεια στην John Deere.

Η επεξεργασία αιτιολογείται με βάση τις νομικές διατάξεις εφόσον (1) είναι απαραίτητη για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησής μας, ή (2) είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της John Deere ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου John Deere Group για τη διαχείριση και τη λειτουργία της John Deere και των εταιρειών του ομίλου John Deere Group, τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι η John Deere και ο όμιλος John Deere Group, σκοπούς εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης πληροφοριών, τον εντοπισμό και την πρόληψη περιστατικών απάτης, τον εντοπισμό και την πρόληψη παραβιάσεων των πολιτικών του ομίλου John Deere Group, και τη συμμόρφωση με τους νόμους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους νόμους άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος John Deere Group (στον βαθμό που τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερσκελίζονται από τα δικά σας συμφέροντα ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες). Στην περίπτωση επεξεργασίας ευαίσθητων Προσωπικών δεδομένων, η εν λόγω επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με ποινικά αδικήματα ή καταδίκες, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

4. Αποδεκτες προσωπικων δεδομενων

a) Τα Προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται ή γνωστοποιούνται στο εσωτερικό της John Deere και στα μέλη του ομίλου John Deere Group για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση. Τα μέλη του ομίλου John Deere Group θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση, με την εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες σας έχουν ενημερώσει για κάτι διαφορετικό.

b) Για την επίτευξη των σκοπών της Ενότητας 3, τα Προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται ή θα γνωστοποιούνται στο εσωτερικό του ομίλου John Deere Group. Θα αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες του ομίλου John Deere Group, π.χ. κεντρική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, λογιστήριο, οικονομικό τμήμα, διαχείριση κινδύνων, εταιρική διακυβέρνηση, τεχνολογία πληροφορικής και ασφάλεια. Οι αναφορές στην John Deere και στις εταιρείες του ομίλου John Deere Group που περιλαμβάνονται στην Ενότητα 3 της παρούσας Δήλωσης αφορούν, κατά κανόνα, τις περιπτώσεις όπου τα μέλη του ομίλου John Deere Group ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων από κοινού με την John Deere.

c) Θα κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα εφόσον είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής που έχετε ζητήσει ή εγκρίνει, ή για την παροχή προς εσάς κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Για παράδειγμα, θα παρέχουμε δεδομένα πληρωμών στις τράπεζες και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διεκπεραίωση των πληρωμών. Επίσης, θα προβαίνουμε σε κοινοποίηση δεδομένων όταν μας δίνετε σχετική εντολή. Μπορεί, επίσης, να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ή να ζητήσετε μια προσφορά για τις Διαδικτυακές υπηρεσίες, την οποία θα στείλουμε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της John Deere στην περιοχή σας, προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 12, έχετε επίσης το δικαίωμα να κοινοποιείτε κριτικές και σχόλια σε φόρουμ και άλλους δημόσιους χώρους.

d) Θα κοινοποιούμε ή θα γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, διανομείς, εμπόρους και συνεργάτες της John Deere, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της John Deere ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τη διαχείριση της σχέσης σας με την John Deere, παρέχοντας μεταξύ άλλων βοήθεια για τη λήψη προσφορών, την αγορά εξοπλισμού ή υπηρεσιών, την παραγγελία ανταλλακτικών, τη διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών), τη χρηματοδότηση και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης.

e) Αν είστε υπάλληλος ή εκπρόσωπος πελάτη ή αντιπροσώπου, θα κοινοποιούμε ή θα γνωστοποιούμε δεδομένα στον αντίστοιχο πελάτη ή αντιπρόσωπο.

f) Θα κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (γνωστοί ως "εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων") για την εκπλήρωση των σχετικών σκοπών για λογαριασμό μας.

Για παράδειγμα, τεχνολογικές εταιρείες, όπως εταιρείες που παρέχουν λογισμικό και υπολογιστικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων, εταιρείες φιλοξενίας, υπηρεσίες SaaS, φιλοξενία ιστότοπων και υπηρεσίες email), τεχνολογικές εταιρείες που παρέχουν υλικό και εξοπλισμό (π.χ. κατασκευαστές και διανομείς υπολογιστών), υπηρεσίες υποστήριξης όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών αλληλογραφίας, υπηρεσίες εκτύπωσης, εταιρείες καθαρισμού γραφείων και εταιρείες που εγκαθιστούν, συντηρούν και παρακολουθούν συστήματα συναγερμών), εταιρείες που παρέχουν οικονομική διαχείριση, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συλλογής και διάθεσης απορριμάτων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών καταστροφής εγγράφων) και πάροχοι αναλύσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες αυτές μπορεί να συλλέγουν δεδομένα απευθείας από εσάς για λογαριασμό μας.

g) Επίσης, κοινοποιούμε ή γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες για την εκτέλεση εξειδικευμένων ή επαγγελματικών εργασιών για λογαριασμό μας (γνωστοί ως "εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων").

Για παράδειγμα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών και τράπεζες που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση πληρωμών ή μας παρέχουν χρηματοδότηση, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ασφαλιστικοί πράκτορες και ασφαλιστικές εταιρείες που μας βοηθάνε στη διαχείριση κινδύνων, υπηρεσίες υποστήριξης, όπως εταιρείες επιχειρηματικής υποστήριξης και εταιρείες που παρέχουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, εταιρείες μεταφορών που παραδίδουν τα προϊόντα μας, εταιρείες τηλεπικοινωνιών που παρέχουν υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τεχνολογικές εταιρείες που παρέχουν τεχνολογικές λύσεις και εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, εταιρείες παροχής εξοπλισμού και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όπως φορείς που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, και άλλα πρόσωπα (όπως νομικές και κανονιστικές αρχές, λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, δικηγόροι και λοιποί εξωτερικοί επαγγελματικοί σύμβουλοι) για σκοπούς οικονομικού ελέγχου, συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης ή/και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

h) Οι Διαδικτυακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν πρόσθετα και περιεχόμενο τρίτων, όπως το Facebook (κουμπί "like"), το Twitter (κουμπί "Share to Twitter"), το LinkedIn και το Google. Τα πρόσθετα και το περιεχόμενο αυτό μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τη διεύθυνση ΙΡ σας και τις σελίδες που επισκέπτεστε στις Διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς επίσης μπορεί να χρησιμοποιούν δικά τους cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες. Αν έχετε συνδεθεί σε κάποιον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ενώ επισκέπτεστε τις Διαδικτυακές υπηρεσίες, τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επιτρέψουν στον εν λόγω ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης να λάβει πληροφορίες για την επίσκεψή σας στις Διαδικτυακές υπηρεσίες και να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με τον λογαριασμό σας κοινωνικής δικτύωσης.

Για παράδειγμα, οι Διαδικτυακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν το Google Maps. Η χρήση του Google Maps συνεπάγεται και την αποδοχή των Επιπρόσθετων όρων χρήσης του Google Maps/Google Earth (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του Google).

i) Επίσης, κοινοποιούμε ή γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα για νομικούς σκοπούς ή σκοπούς συμμόρφωσης, διακυβέρνησης ή δικαστικών διαμαχών.

Για παράδειγμα:

 • Κοινοποιούμε ή γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα σε αγοραστές, τους δικηγόρους ή επαγγελματίες συμβούλους τους, δικαστικές αρχές, αντίδικους ή διάδικους και τους επαγγελματίες συμβούλους τους, εφόσον είναι απαραίτητο για την πώληση ή μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των επιχειρήσεων ή των περιουσιακών στοιχείων της John Deere (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, διάλυσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης).
 • Κοινοποιούμε ή γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων μας, την προστασία των περιουσιακών μας στοιχεία, την προστασία των δικαιωμάτων, των περιουσιακών στοιχείων και της ασφάλειας τρίτων και των μελών του ομίλου John Deere Group, την προστασία έναντι απάτης ή άλλων παράνομων πράξεων, την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων, ή όπως απαιτείται για την υποστήριξη εξωτερικών οικονομικών ελέγχων και ενεργειών συναφών με τη συμμόρφωση και την εταιρική διακυβέρνηση.
 • Επίσης, κοινοποιούμε ή γνωστοποιούμε Προσωπικά δεδομένα όταν αυτό επιβάλλεται από τη νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας άλλων χωρών από αυτήν στην οποία βρίσκεστε), όπως π.χ. στο πλαίσιο κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, δικαστικής απόφασης ή άλλης νομικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κοινοποίησης προς αρχές επιβολής του νόμου και δικαστικές αρχές των ΗΠΑ και άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέλη του ομίλου John Deere Group.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε ή να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες και δεδομένα που σας αφορούν, αλλά δεν αποτελούν Προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να δημοσιεύσουμε αναφορές με συγκεντρωτικά και στατιστικά δεδομένα για τους πελάτες και τον εξοπλισμό μας.

5. Cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες συλλογής δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τις Διαδικτυακές υπηρεσίες ή ανοίγετε, ή κάνετε κλικ σε, ένα μήνυμα, π.χ. ένα email από την John Deere, η John Deere (ή τρίτοι) συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα, κάνοντας χρήση διαφόρων τεχνολογιών όπως αρχεία καταγραφής διακομιστών ή χρήσης, cookies προγραμμάτων περιήγησης ή http, τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα, τοπικά μέσα αποθήκευσης, web beacon/ετικέτες pixel, ενσωματωμένες δέσμες ενεργειών, ETag, συνδέσεις μεταξύ διακομιστών, και άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες συλλογής δεδομένων.

Τα παρακάτω αποτελούν μια σύνοψη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί η John Deere (ή πώς χρησιμοποιούν οι τρίτοι) τα cookies και τις παρεμφερείς τεχνολογίες στους ιστότοπους και τις διαδικτυακές υπηρεσίες της, ή για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε αυτή την τεχνολογία, ανατρέξτε στη Δήλωση για τα cookies.

Κατά κανόνα, οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται για την ορθή λειτουργία των Διαδικτυακών υπηρεσιών, την απομνημόνευση των προτιμήσεων και των επιλογών σας, τη βελτίωση των Διαδικτυακών υπηρεσιών, τη διενέργεια μετρήσεων για τις απαντήσεις που λαμβάνουμε στα μηνύματά μας, τη βελτίωση των επικοινωνιών και των προωθητικών ενεργειών μας, την παροχή μιας προσαρμοσμένης ή εξατομικευμένης εμπειρίας στις Διαδικτυακές υπηρεσίες, τον εντοπισμό και την πρόληψη συγκεκριμένων κατηγοριών απάτης, και την προβολή διαφημίσεων συναφών με τα ενδιαφέροντά σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συσχετίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τη βοήθεια των cookies και των παρεμφερών τεχνολογιών συλλογής δεδομένων με άλλα Προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει για εσάς, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Ενότητα 3 της παρούσας Δήλωσης.

Συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους, οι οποίοι εκτελούν εργασίες παρακολούθησης και αναφοράς σε σχέση με τις διαδικτυακές μας δραστηριότητες επεξεργασίας. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους, οι οποίοι μας βοηθάνε να σας δείχνουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας διαφημίσεις στις Διαδικτυακές υπηρεσίες ή σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων που μπορεί να επισκεφτείτε. Οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και άλλες παρεμφερείς τεχνολογίες συλλογής δεδομένων προκειμένου να συλλέγουν δεδομένα για την από μέρους σας χρήση των Διαδικτυακών υπηρεσιών και τις δραστηριότητές σας σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων, και έτσι να μπορούν να σας δείχνουν στοχευμένες διαφημίσεις.

6. Συστάσεις

Η John Deere προσφέρει τη λειτουργία σύστασης "tell-a-friend" στους ιστότοπούς της. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα στείλουμε αυτόματα στον φίλο σας ένα email με τις πληροφορίες που έχετε ορίσει προσκαλώντας τον να επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Η John Deere χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο για την εφάπαξ αποστολή αυτού του email, και δεν τις αποθηκεύει.

7. Δικαιώματα υποκείμενων δεδομένων

Ανάλογα με την τοπική νομοθεσία, μπορείτε ίσως να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση: (α) Πρόσβαση: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μάθετε κατά πόσο γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας και ποιες κατηγορίες δεδομένων επεξεργαζόμαστε, καθώς επίσης και να μας ζητήσετε πληροφορίες για τους αποδέκτες των δεδομένων και τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες βρίσκονται, τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων ή τα κριτήρια προσδιορισμού αυτού του διαστήματος, περαιτέρω πληροφορίες για τα δικαιώματά σας, τις ενέργειες επεξεργασίας στις οποίες προβαίνουμε και τους παρόχους δεδομένων, και τις σημαντικές και προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας. (β) Διόρθωση: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ημιτελών δεδομένων. (γ) Φορητότητα: Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε ανεμπόδιστα αυτά τα δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας ή σε σύμβαση και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα. (δ) Περιορισμός επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον: (i) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων - θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να επαληθεύσουμε το αίτημά σας, (ii) η επεξεργασία είναι παράνομη, αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων και ζητάτε αντ' αυτής τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, (iii) δεν χρειαζόμαστε πλέον αυτά τα δεδομένα, αλλά μας αναφέρετε ότι τα χρειάζεστε εσείς για τη θεμελίωση, άσκηση ή προάσπιση νομικής αξίωσης, ή (iv) αντιτίθεστε στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων για λόγους δημόσιου ή έννομου συμφέροντος - θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να επαληθεύσουμε το αίτημά σας. (ε) Διαγραφή: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους έγινε η συλλογή τους, έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχουν άλλοι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία, έχετε υποβάλει ένσταση κατά της επεξεργασία και δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την απόρριψη της ένστασής σας, η επεξεργασία είναι παράνομη ή η διαγραφή επιβάλλεται για λόγους συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις.


Ένσταση: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη περίπτωσή σας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η εν λόγω επεξεργασία προβλέπεται ρητά από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση σε περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ.


Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δεδομένα ή αν σας απασχολεί ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πύλη μας για τα δικαιώματα των υποκείμενων δεδομένων [εδώ]. Σημειώστε, επίσης, ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις εποπτικές αρχές. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένετε ή εργάζεστε, ή της τοποθεσίας όπου παρουσιάστηκε το πρόβλημα που αποτελεί και το αντικείμενο της καταγγελίας σας.

Αν έχετε ερωτήσεις για τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων μελών του ομίλου John Deere Group, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου ενεργούν από κοινού ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Επίσης, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις συμφωνίες μεταξύ των μελών του ομίλου John Deere Group που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων από κοινού με την John Deere. Στην περίπτωση από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με και έναντι κάθε υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ξεχωριστά.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων αναγράφονται στην Ενότητα 15 της παρούσας Δήλωσης.

8. Διαχείριση συναίνεσης

Αν σας έχουμε ζητήσει να συναινέσετε στη χρήση των Προσωπικών δεδομένων σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε και να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας - μεταξύ άλλων - μαζί μας με τις μεθόδους που αναφέρονται στην Ενότητα 7 ή 15. Η νομιμότητα κάθε επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση της συναίνεσής σας δεν επηρεάζεται.

9. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες

Λόγω της διεθνούς φύσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, ορισμένοι από τους αποδέκτες που αναφέρονται στην Ενότητα 4 ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες δεν παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων θα γίνονται προς τις χώρες όπου διατηρούν γραφεία τα μέλη του ομίλου John Deere Group, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες που παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. (Μπορείτε να δείτε μια λίστα με αυτές τις χώρες εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προς χώρες που δεν θεωρείται ότι παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα, όπως δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων, άλλους κατάλληλους μηχανισμούς διαβίβασης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα εφαρμόζονται οι αποδεκτές θεσμοθετημένες παρεκκλίσεις. Οι διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτους που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες θα πραγματοποιούνται μέσω αποδεκτού μηχανισμού διαβίβασης δεδομένων, όπως οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, η Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων για αυτοπιστοποιημένους αμερικανικούς οργανισμούς, οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων, πιστοποιήσεις, εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας, άλλοι έγκυροι μηχανισμοί διαβίβασης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα εφαρμόζονται οι αποδεκτές θεσμοθετημένες παρεκκλίσεις. Αν θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο του μηχανισμού, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στην Ενότητα 15 της παρούσας Δήλωσης.

10. Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το διάστημα που θεωρούμε απαραίτητο για την ολοκλήρωση των σκοπών που υποδεικνύονται στην παρούσα Δήλωση ή όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Τα κριτήρια προσδιορισμού του διαστήματος διατήρησης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διατηρούμε μια συνεχιζόμενη σχέση με εσάς.
 • Τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τους Σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3, ή
 • Η κείμενη νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί επιβάλλουν τη διατήρηση των Προσωπικών δεδομένων.

Ενδέχεται, επίσης, να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση δικαστικής διαμάχης, έκδοσης κλήτευσης, εντάλματος έρευνας ή δικαστικής απόφασης, ή άλλης νομικής διαδικασίας που απαιτεί τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τήρησης των αρχείων μας και με βάση τις σχετικές νομικές διατάξεις. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τήρησης των αρχείων μας και τις σχετικές νομικές διατάξεις, τα Προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγράφονται ή/και θα καθίστανται ανώνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

11. Δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων

Η παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων από την John Deere και τα μέλη του ομίλου John Deere Group. Οι υπόλοιποι ιστότοποι που μπορεί να είναι προσβάσιμοι μέσω αυτού του ιστότοπου, ή των οποίων οι λειτουργίες έχουν ενσωματωθεί στις Διαδικτυακές υπηρεσίες, διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές και πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι ανεξάρτητοι αντιπρόσωπο, προμηθευτές και συνεργάτες μας διαθέτουν, επίσης, τις δικές τους πολιτικές και πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συνιστούμε να διαβάζετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε τρίτου, πριν παράσχετε πληροφορίες ή αξιοποιήσετε κάποια προσφορά.

12. Φόρουμ, κριτικές προϊόντων και λοιποί δημόσιοι χώροι

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει φόρουμ και άλλους χώρους όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε κριτικές για τα προϊόντα, να επικοινωνήσετε με άλλα άτομα και να υποβάλετε περιεχόμενο πολυμέσων. Πριν αναρτήσετε οποιαδήποτε δημοσίευση σε αυτούς τους χώρους, διαβάστε προσεκτικά τους σχετικούς Όρους χρήσης. Οι πληροφορίες που δημοσιεύετε είναι προσβάσιμες σε κάθε άτομο που διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα Προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συμπεριλάβετε σε μια δημοσίευσή σας θα μπορούν να διαβαστούν, να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Για παράδειγμα, αν δημοσιεύσετε τη διεύθυνση email σας στο πλαίσιο μιας κριτικής προϊόντος, μπορεί να λάβετε ανεπιθύμητα μηνύματα από τρίτους. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν δημοσιεύετε Προσωπικά δεδομένα.

13. Υποψήφιοι

Αν έχετε υποβάλει αίτηση για να εργαστείτε στην John Deere, τα Προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτησή σας θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς σχετικούς με την πρόσληψή σας ή άλλες εσωτερικές διαδικασίες του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση διεθνών προσλήψεων στο μενού "Country or Product Specific Information" (Πληροφορίες βάσει χώρας ή προϊόντος).

14. Τροποποιήσεις της παρούσας Δήλωσης

Κατά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να αντανακλά νέες ή διαφορετικές πρακτικές. Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση, θα αναρτήσουμε μια σχετική ειδοποίηση στην αρχική μας σελίδα.

15. Επικοινωνία, Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε ή την παρούσα Δήλωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση αλληλογραφίας:

John Deere GmbH & Co KG
Data Protection Officer
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Γερμανία

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων είναι οι εξής:

ΌΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ
John Deere Gmbh & CO KG John-Deere-Str. 70,68163 Mannheim, Germany 68163, Germany
 • Ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία,
 • Προϊόντα και υπηρεσίες για γεωργικές εργασίες και γκαζόν,
 • Πωλήσεις και μάρκετινγκ στην περιοχή ΕΜΕΑ,
 • Διαδικτυακές υπηρεσίες, Υπηρεσίες δεδομένων και συνδρομές
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Finland 33900, Finland
 • Προϊόντα και υπηρεσίες δασοκομίας
 • Πωλήσεις και μάρκετινγκ
John Deere Bank S.A., συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων και των αντιπροσωπειών της σε Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία. 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Italy Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες
John Deere Solutions Réseau S.A.S. 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, France Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
John Deere Forestry, Ltd. (ΗΒ) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW United Kingdom Πωλήσεις και μάρκετινγκ
John Deere Ltd. (ΗΒ) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT United Kingdom Πωλήσεις και μάρκετινγκ
John Deere Iberica, S.A. (Ισπανία) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Πωλήσεις και μάρκετινγκ
John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Πολωνία) Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne Πωλήσεις και μάρκετινγκ
John Deere Forestry AS (Νορβηγία) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Πωλήσεις και μάρκετινγκ
John Deere Nederland B.V. (Ολλανδία) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Πωλήσεις και μάρκετινγκ
John Deere Italiana S.r.L. (Ιταλία) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Πωλήσεις και μάρκετινγκ
John Deere Forestry Ltd. (Ιρλανδία) Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow Πωλήσεις και μάρκετινγκ
John Deere France S.A.S. (Γαλλία) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Πωλήσεις και μάρκετινγκ

Δικαιώματα υποκείμενου δεδομένων

Φόρμα αίτησης δικαιωμάτων υποκείμενου δεδομένων

Φόρμα καταγγελίας περί προσωπικών δεδομένων

Last Updated: May 25, 2018