Νομική σημείωση


Περαιτέρω χρήση του ιστότοπου της John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Sales, 
John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, εταιρείας καταχωρηθείσας στο μητρώο εμπορικών εταιρειών του περιφερειακού δικαστηρίου Mannheim HRA 704371 (στο εξής "John Deere"), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.


1. Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν προϊόν, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους στοιχείων του, όπως μεταξύ άλλων του υπολογιστικού προγράμματος, των εικόνων, της βάσης δεδομένων και όλων των πληροφοριών, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκτός των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς τη συγκατάθεση της John Deere. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να ασκηθεί δίωξη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κάθε προσπάθεια αναπαραγωγής, μετάφρασης, μεταφοράς σε μικροφίλμ και επεξεργασίας σε ηλεκτρονικά συστήματα.

Επιτρέπεται η χρήση των εικόνων για προσωπικούς σκοπούς και μόνο.


2. Επωνυμίες και σχετικά δικαιώματα

Η John Deere είναι μια ανεξάρτητη γερμανική εθνική εταιρεία, η οποία έχει στην κατοχή της πολλά σήματα κατατεθέντα και σχέδια κατοχυρωμένα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Ο χρήστης δεν λαμβάνει καμία άδεια ή άλλα δικαιώματα χρήσης. Απαγορεύεται κάθε χρήση των εμπορικών σημάτων της Deere & Company, χωρίς τη συγκατάθεσή της.


3. Χρώματα, λογότυπο και επωνυμία εταιρείας

Ο χρωματικός συνδυασμός πράσινου και κίτρινου της John Deere, το λογότυπο με το αρσενικό ελάφι που πηδάει και η επωνυμία John Deere είναι σήματα κατατεθέντα της Deere & Company.


4. Ευθύνη

Οι εικόνες, τα κείμενα, οι τιμές και οι λοιπές δηλώσεις που εμφανίζονται σε αυτό το προϊόν δεν αποτελούν δεσμευτικές πληροφορίες. Ενδέχεται να αλλάξουν. Η John Deere δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα.
Η John Deere εξαιρεί κάθε ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Η ευθύνη για ζημίες από πρόθεση και βαριά αμέλεια παραμένει ανεπηρέαστη.
Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους, βαθείς συνδέσμους ή άλλους συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι σας επιτρέπουν να αποχωρήσετε από τον ιστότοπο της John Deere. Η John Deere δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου τρίτων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μπορεί να συναντήσετε σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

Last Updated: August 9, 2017