Δήλωση για τα cookies

Στους ιστότοπους και τις online υπηρεσίες ("online υπηρεσίες") της John Deere χρησιμοποιούνται διάφορα cookies και άλλες τεχνολογίες, όπως cookies προγραμμάτων περιήγησης ή HTTP, τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (Flash cookies), λειτουργίες τοπικής αποθήκευσης (π.χ. HTML5), web beacons/ετικέτες pixel, ενσωματωμένες δέσμες ενεργειών, ETag και άλλες τεχνολογίες (συλλογικά "cookies"). Αυτές οι τεχνολογίες μπορεί να αποθηκεύουν δεδομένα στη συσκευή σας ή/και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής σας. Η παρούσα Δήλωση για τα cookies ενσωματώνει και αποτελεί μέρος της Δήλωσης απορρήτου της John Deere Enterprise.

Η παρούσα Δήλωση για τα cookies περιλαμβάνει πληροφορίες για τα cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις τεχνολογίες. Εφόσον χρησιμοποιήσετε τις online υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι η John Deere μπορεί να χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση για τα cookies. Η John Deere μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση για τα cookies κατά διαστήματα. Η πιο πρόσφατη έκδοση επισημαίνεται από την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης που αναγράφεται στην αρχή αυτής της σελίδας. Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση PrivacyManager@JohnDeere.com ή ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Center for Global Business Conduct, c/o Privacy Manager, Deere & Company, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265 USA.