Ένα τρακτέρ John Deere κινείται μέσα σε έναν ήδη θερισμένο αγρό

Βασικές αξίες

Ο κόσμος και οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες αλλάζουν. Αλλά οι βασικές αξίες μας παραμένουν αναλλοίωτες.

Ο τρόπος που λειτουργούμε είναι πολύ σημαντικός για τη συνεχιζόμενη επιτυχία μας. Το "Πώς" αντικατοπτρίζεται στις βασικές μας αξίες, δηλαδή την ακεραιότητα, την ποιότητα, την αφοσίωση και την καινοτομία. Κι αυτό φαίνεται στους ανθρώπους, στα προϊόντα και στις διαδικασίες μας. Θα το αναγνωρίσετε στον τρόπο που λειτουργούμε σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα καθημερινά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους μας και άλλους ενδιαφερόμενους.

Οι βασικές μας αξίες μας καθορίζουν. Μας ενώνουν και μας διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές.

Η αφοσίωσή μας σε αυτές τις βασικές αξίες δεν είναι προαιρετική και παραμένει πάντα ακλόνητη.

Δύο άντρες μιλούν ενώ κοιτούν ένα λάπτοπ, με ένα χλοοκοπτικό John Deere στο φόντο.

Ακεραιότητα

Ακεραιότητα σημαίνει ότι λέμε την αλήθεια, κρατάμε το λόγο μας και φερόμαστε στους άλλους με δικαιοσύνη και σεβασμό. Εκδηλώνεται μέσα από ειλικρινείς σχέσεις, αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη τα σταθμισμένα συμφέροντα των ενδιαφερομένων και απόλυτη αφοσίωση στην αρχή της ηθικής και νόμιμης συμπεριφοράς. Η ακεραιότητα είναι ένα από τα στοιχεία που διαφυλάσσουμε με πάθος. Είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ένας άντρας δουλεύει σε ένα εργοστάσιο John Deere.

Ποιότητα

Ποιότητα σημαίνει ανταπόδοση αξίας στους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους και άλλους. Η ποιότητα εκδηλώνεται σε πολλές μορφές — στην πώληση και την παροχή υποστήριξης για προϊόντα και υπηρεσίες που ενθουσιάζουν τους πελάτες, στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι υπάλληλοι ευημερούν, στην παροχή οικονομικών αποτελεσμάτων τα οποία ικανοποιούν τις προσδοκίες των επενδυτών και στη διατήρηση υγιών σχέσεων προς όφελος των ενδιαφερομένων.

Ένας άντρας και μία γυναίκα συζητούν μπροστά από ένα εργοτάξιο με εξοπλισμό John Deere.

Αφοσίωση

Αφοσίωση σημαίνει πως κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανταποκρινόμαστε συνεχώς στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων με έναν προβλέψιμο και συνεπή τρόπο. Αναγνωρίζουμε πως οι πελάτες μας, όπως και οι υπάλληλοι και οι επενδυτές μας, έχουν στη διάθεσή τους πολλές επιλογές όταν αναζητούν μια εταιρεία για να συνεργαστούν. Η ευκαιρία μας να προσφέρουμε εξυπηρέτηση πρέπει να θεωρείται ως ένα προνόμιο που δεν πρέπει να λαμβάνεται ως δεδομένο.

Ένας άντρας στέκεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με ολογράμματα να εμφανίζονται στη σκηνή.

Καινοτομία

Καινοτομία σημαίνει εφεύρεση, σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν μεγάλη απήχηση στην αγορά και ενισχύουν την προτίμηση των πελατών στην επωνυμία John Deere. Η καινοτομία περιλαμβάνει, επίσης, τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας για την καθιέρωση παραγωγικών διαδικασιών παγκόσμιας κλάσης και την αξιοποίηση των πιο ανεπτυγμένων εργαλείων πληροφορικής, καθώς και των πιο προχωρημένων πρακτικών σε όλο το εύρος της εταιρείας.