1 results

Σειρά M700/M700i

Σειρά M700/M700i
Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό M700

M724

Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό
 • Όγκος δεξαμενής 2400 l
 • Δεξαμενή έκπλυσης 400 l
 • Δυναμικότητα αντλίας 280 l/min
 • Έλεγχος ψεκαστικού με μοχλό πολλών λειτουργιών (Joystick)
Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό M700

M732

Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό
 • Όγκος δεξαμενής 3200 l
 • Δεξαμενή έκπλυσης 400 l
 • Δυναμικότητα αντλίας 280 l/min
 • Έλεγχος ψεκαστικού με μοχλό πολλών λειτουργιών (Joystick)
Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό M700

M732i

Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό
 • Όγκος δεξαμενής 3200 l
 • Δεξαμενή έκπλυσης 400 l
 • Δυναμικότητα αντλίας 280 l/min
 • Δυνατότητα για ISOBUS
Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό M700

M740

Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό
 • Όγκος δεξαμενής 4000 l
 • Δεξαμενή έκπλυσης 400 l
 • Δυναμικότητα αντλίας 280 l/min
 • Έλεγχος ψεκαστικού με μοχλό πολλών λειτουργιών (Joystick)
Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό M700

M740i

Ρυμουλκούμενο ψεκαστικό
 • Όγκος δεξαμενής 4000 l
 • Δεξαμενή έκπλυσης 400 l
 • Δυναμικότητα αντλίας 280 l/min
 • Δυνατότητα για ISOBUS

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.