Δύο αγρότες που στέκονται σε ένα χωράφι με ένα ενσιρωτικό μηχάνημα John Deere δίπλα τους.

ΜΕΓΑΛΑ ΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ.

Εναέρια άποψη ενός ενσιρωτικού μηχανήματος της John Deere σε ένα χωράφι, ένας άνθρωπος που πιάνει ένα αβοκάντο που κρέμεται από ένα δέντρο και ένα βέλος που δείχνει προς την Αφρική σε μια απεικόνιση της Γης.

Έκθεση επιχειρηματικών επιπτώσεων 2023

Η έκθεση επιχειρηματικών επιπτώσεων του 2023 επισημαίνει τις προσπάθειες της John Deere να δημιουργήσει βιώσιμα αποτελέσματα για τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους μετόχους και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Επίσης, η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς την οικονομική μας απόδοση και επεκτείνεται στην πρόοδό μας προς την επίτευξη των Προσδοκιών προόδου μας.