Πίεση ελαστικών – σημαντικότερη από όσο νομίζετε

Είναι εύκολο να ξεχάσετε την πίεση των ελαστικών του χλοοκοπτικού σας, αλλά δεν πρέπει. Διαβάστε γιατί και μάθετε πώς να ελέγχετε σωστά την πίεση των ελαστικών του χλοοκοπτικού σας. Το γκαζόν σας θα σας ευγνωμονεί.

Η πίεση των ελαστικών θα πρέπει να ελέγχεται σε επίπεδη επιφάνεια, ώστε το βάρος του χλοοκοπτικού να κατανέμεται ομοιόμορφα. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να μετριέται αμέσως μετά τη χρήση του χλοοκοπτικού, καθώς κατά τη λειτουργία τα ελαστικά θερμαίνονται και ο αέρας που περιέχουν διαστέλλεται. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει πρώτα. Στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε την ίδια, σωστή πίεση λειτουργίας και στις δύο πλευρές του χορτοκοπτικού μηχανήματός σας με κάθισμα, για να διασφαλίσετε μια ομοιόμορφη, επίπεδη κοπή. Η ανομοιόμορφη πίεση ελαστικών κατά πλάτος μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφες κοπές. Τα παραφουσκωμένα ελαστικά ενδέχεται να κάνουν τη χορτοκοπτική πλατφόρμα να αναπηδά, δυσχεραίνοντας την πορεία του μηχανήματος και παράγοντας ανομοιόμορφη κοπή. Βρείτε τη σωστή συνιστώμενη πίεση ελαστικών για το χλοοκοπτικό σας στο εγχειρίδιο χειριστή.

Είναι εύκολο να ξεχάσετε την πίεση των ελαστικών του χλοοκοπτικού σας…