Εύκολη ισοπέδωση εδαφών

Οι επίπεδες χορτοκοπτικές πλατφόρμες παίζουν τεράστιο ρόλο στην υπέροχη, ομοιόμορφη όψη ενός καλά περιποιημένου γκαζόν.

Βεβαιωθείτε ότι η χορτοκοπτική σας πλατφόρμα είναι επίπεδη σε όλες τις κατευθύνσεις, κατά μήκος και κατά πλάτος, για να διασφαλίσετε την ακριβή, ομοιόμορφη κοπή όλου του γκαζόν σας.