ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΙΖΕΛ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 5 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Κανονισμός ΒΑΘΜΙΔΑΣ 5 (ΕΕ) 2016/1628 – Εφαρμογή σε κινητό εξοπλισμό για χρήση εκτός δρόμου

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών, που αναφέρονται συνήθως ως EU Stage V, θα ισχύουν για τους κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε κινητό εξοπλισμό εκτός δρόμου, όπως ορίζεται ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα. Τα πρότυπα EU Stage V θα ισχύουν και για τους κινητήρες ντίζελ με εύρος ισχύος κάτω των 19 kW, που προηγουμένως δεν λαμβάνονταν υπόψη από τα υπάρχοντα πρότυπα. Για τα μοντέλα με ισχύ 19 kW και άνω, οι επιτρεπόμενες τιμές όσον αφορά τις εκπομπές NOx και PM (αιωρούμενων σωματιδίων) είναι κατά ένα επίπεδο αυστηρότερες σε σχέση με τα προηγούμενα πρότυπα. Επιπλέον, έχουν οριστεί και νέες προδιαγραφές όσον αφορά τον ΡΝ (αριθμό σωματιδίων), που καθιστούν τα νέα πρότυπα περί εκπομπών γενικώς τα αυστηρότερα στον κόσμο.

Η θέσπιση αυτού του κανονισμού αφορά κάθε είδος ντιζελοκίνητου εξοπλισμού χλοοτάπητα!

Γιατί τα PM και NOx είναι εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία;

PMNOx

ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΩΣ

Αιωρούμενα σωματίδια, αερομεταφερόμενα σωματίδια όπως αιθάλη, καπνός

Μονοξείδιο του αζώτου (NO),
Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Άκαυστοι υδρογονάνθρακες (καύσιμο)

Μόριο που δημιουργείται κατά τη διαδικασία της καύσης

ΑΠΟ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ;

 • Χαμηλή θερμοκρασία καύσης
 • Χαμηλό επίπεδο οξυγόνου κατά την καύση
 • Χαμηλή πίεση καύσης
 • Υψηλή θερμοκρασία καύσης
 • Υψηλό επίπεδο οξυγόνου κατά την καύση
 • Υψηλή πίεση καύσης

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ;

 • Τα σωματίδια αιθάλης είναι πολύ μικρά και παγιδεύονται στους πνεύμονες
 • Έχουν συσχετιστεί ως αιτία καρκίνου

Τα μόρια NOx συνδέονται με άλλα στοιχεία στην ατμόσφαιρα παράγοντας αιθαλομίχλη

Ρυθμίζεται και σε κινητήρες άνω των 19 kw
PN – Αριθμός σωματιδίων. Ρυθμίζει τον αριθμό των σωματιδίων που περιέχονται σε μια μονάδα μάζας εκπομπών· ξεχωριστά από τα ήδη υπάρχοντα αιωρούμενα σωματίδια

Για τον εξοπλισμό χλοοτάπητα της John Deere υπάρχουν δύο κατηγορίες ισχύος, οι οποίες απαιτούν διαφορετική τεχνολογία κινητήρα:

 • Κατηγορία μεταξύ 8 και 19 kW

  • Οι σύγχρονοι κινητήρες μας ανταποκρίνονται στα νέα πρότυπα περί εκπομπών για το εύρος κάτω των 19 kW χωρίς να απαιτούνται συσκευές μετεπεξεργασίας.
  Κατηγορία μεταξύ 8 και 19 kW
 • Κατηγορία μεταξύ 19 και 56 kW

  • Άμεση έγχυση για τη δημιουργία ισχύος καθαρής καύσης
  • Σύστημα κοινής γραμμής για να επιτραπεί ο ακριβής ηλεκτρονικός έλεγχος της έγχυσης καυσίμου - Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος για την παροχή πλήρους ευφυούς ελέγχου του κινητήρα
  • EGR (ανακύκλωση καυσαερίων) σε ψύξη για τη μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx)
  • Φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) για τη δέσμευση των αιωρούμενων σωματιδίων (PM) στα καυσαέρια
  • Καταλύτης οξείδωσης ντίζελ (DOC) για τη μείωση της ποσότητας CO (μονοξειδίου του άνθρακα)
  • Ψυγείο καυσίμου για καλύτερη οικονομία καυσίμου
  Κατηγορία μεταξύ 19 και 56 kW

Τεχνολογία κινητήρα – Η τεχνική πρόκληση

Αυτός ο συμβιβασμός απαιτεί σύγχρονη τεχνολογία κινητήρα και, άνω των 19 kW, συσκευές μετεπεξεργασίας.

Για να μειωθούν τα αιωρούμενα

HeadingIcon

Για να μειωθούν τα αιωρούμενα σωματίδια (PM), απαιτείται:

 • αύξηση του επιπέδου οξυγόνου
 • υψηλή θερμοκρασία καύσης
 • αυξημένη πίεση καύσης
 • προηγμένος χρονισµός κινητήρα

Για να μειωθούν τα οξείδια του

HeadingIcon

Για να μειωθούν τα οξείδια του αζώτου (NOx), απαιτείται:

 • μείωση του επιπέδου οξυγόνου
 • χαμηλή θερμοκρασία καύσης
 • χαμηλή πίεση καύσης
 • καθυστέρηση χρονισµού κινητήρα

Κανονισμοί για κινητήρες ντίζελ στην περιοχή του χλοοτάπητα

Οι κανονισμοί διαφοροποιούνται ανά κατηγορία ισχύος

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ – kW

0 < P < 8

8 ≤ P < 19

19 ≤ P < 37

37 ≤ P < 56

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ – hp

< 10,7

10,7 ≤ P < 25,5

25,5 ≤ P < 50

50 ≤ P < 75,1

CO – g/kWh (g/hph)

8,00 (6,00)

6,60 (4,90)

5,00 (3,70)

5,00 (3,70)

NMHC+NOx – g/kWh (g/hph)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 4,70 (3,50)

≤ 4,70 (3,50)

PM – g/kWh (g/hph)

0,40 (0,30)

0,40 (0,30)

0,015 (0,011)

0,015 (0,011)

PN – #/kWh

1×1012

1×1012

Μπορείτε να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό χλοοτάπητα της John Deere από την αντιπροσωπεία της John Deere.