ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ανάλυση και προετοιμασία

Χρησιμοποιώντας δεδομένα χαρτογράφησης συγκομιδής από το John Deere Operations Center™ σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, αν υπάρχουν (δειγματοληψία θρεπτικών συστατικών του εδάφους, δορυφορική βιομάζα, κλπ.), η δημιουργία χαρτών μεταβλητού ρυθμού είναι απλή. Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ψεκαστικό σας, στον διασκορπιστή λιπασμάτων ή στη δεξαμενή υγρής κοπριάς, αν είναι εξοπλισμένη με το HarvestLab. Μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας ή να εργαστείτε με τον γεωπόνο σας ή τον ειδικό Γεωργίας ακριβείας στον τοπικό αντιπρόσωπο. Για μηχανικές εφαρμογές ξεχορταριάσματος σε γραμμικές καλλιέργειες θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα σωστά ίχνη καθοδήγησης για το παρελκόμενό σας. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα χρησιμοποιώντας AutoPath™ καθώς αυτό παρέχει ακριβή δεδομένα σχετικά με τη θέση των ακριβών γραμμών φύτευσης της γραμμικής καλλιέργειας, αποφεύγοντας οποιαδήποτε πιθανή ζημιά.


john-deere-sprayer-specialist-with-customer

Εκτέλεση στον αγρό

Με τους χάρτες μεταβλητού ρυθμού πλήρεις μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα εργασίας για μεμονωμένους αγρούς με ίχνη καθοδήγησης για το ψεκαστικό σας, τον διασκορπιστή ή τη δεξαμενή υγρής κοπριάς εξοπλισμένη με HarvestLab. Τα στοιχεία της εργασίας μπορούν να σταλούν απευθείας στο ψεκαστικό ή στη δεξαμενή. Αν χρησιμοποιείτε ένα ρυμουλκούμενο ψεκαστικό ή διασκορπιστή, θα σταλούν στο τρακτέρ. Χάρη στη συμβατότητα ISOBUS, οι ρυθμίσεις για το ρυμουλκούμενο ψεκαστικό ή τον διασκορπιστή θα εμφανιστούν στην οθόνη του τρακτέρ μόλις συνδεθεί. Όταν το τρακτέρ εισέλθει στον αγρό, η εργασία θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη. Το μόνο που έχει να κάνει ο οδηγός είναι να επιβεβαιώσει την εργασία και να ξεκινήσει αμέσως.

Για μηχανικό ξεχορτάριασμα, είναι καλύτερο να παραδοθεί από ένα παρελκόμενο εξοπλισμένο με αυτόματη καθοδήγηση παρελκόμενου, καθώς αυτό θα ακολουθήσει τις ακριβείς φυτεμένες σειρές που καταγράφονται από την σπαρτική ή φυτευτική μηχανή.

Η τεχνολογία με βοηθάει να μειώσω τον αντίκτυπο του ψεκασμού.

danish-farm-manager
Mathias Truel
Mørup Agro, Business Manager


Λύσεις έξυπνης γεωργίας

Περιηγηθείτε στις διάφορες λύσεις και κάντε κλικ σε μια τεχνολογία για να μάθετε πώς μπορεί να σας βοηθήσει.

Ιστορίες πελατών

Έλεγχος ζιζανιοκτονίας ακριβείας

Έλεγχος ζιζανιοκτονίας ακριβείας

Ο Daniel Sous στη νοτιοδυτική Γαλλία χρησιμοποιεί το John Deere Operations Center™ και τη διασυνδεσιμότητά του με περισσότερα από 200 προϊόντα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών για τον κατά τόπους προσαρμοσμένο έλεγχο ζιζανίων.

Η στοχευμένη εφαρμογή λιπάσματος ενισχύει τις συγκομιδές σιταριού

Η στοχευμένη εφαρμογή λιπάσματος ενισχύει τις συγκομιδές σιταριού

Η στοχευμένη εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων στον σίτο με χρήση της τεχνολογίας κοντινής υπέρυθρης ακτινοβολίας (NIRS) μπορεί να ενισχύσει τις αποδόσεις έως και 5%. Ο Holger Huffelmann εξηγεί τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία NIRS.