Θερισμός

Ανάλυση και προετοιμασία

Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πλάτος κεφαλής κοπής στη θεριζοαλωνιστική σας ή αυτοκινούμενο ενσιρωκοπτικό μηχάνημα (SPFH) στα άλλα παρελκόμενά σας, βεβαιωθείτε ότι τα ίχνη καθοδήγησης έχουν ρυθμιστεί σωστά για τη θεριζοαλωνιστική σας.
Για ενσιρωτικό μηχάνημα με μέτρηση συστατικών HarvestLab, θα θέλετε επίσης να αναλύσετε το θερισμένο ενσίρωμα για να αρχίσετε να σχεδιάζετε τις χειμερινές σας πρώτες ύλες.

Harvester Analysis and prepare

Εκτέλεση στον αγρό

Οι αισθητήρες συγκομιδής και υγρασίας καθώς και η μέτρηση συστατικών HarvestLab απαιτούν βαθμονόμηση κατά την έναρξη της συγκομιδής. Θα χρειαστεί επίσης να ελέγξετε ότι τα δεδομένα του αγρού αποθηκεύονται αυτόματα στο John Deere Operations Center™. Αν χρησιμοποιείτε εργολάβο για τη συγκομιδή, μπορείτε είτε να του δώσετε προσωρινή πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο John ™ Deere Operations Center, είτε να του ζητήσετε να μεταφέρουν τα δεδομένα στο τέλος της συγκομιδής.

Η Γεωργία ακριβείας μας βοηθά λόγω των μεταβλητών τύπων εδάφους μας.

Uk-farm-manager
Simon Beddows
Manager, Coppid Farming

Ιστορίες πελατών

HarvestLab™: Ενσίρωμα υψηλής ποιότητας

HarvestLab™: Ενσίρωμα υψηλής ποιότητας

Η σωστή τροφή χαροποιεί τόσο τα ζώα όσο και τον αγρότη. Ο εργολάβος Andreas Feil το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Χάρη στο HarvestLab™ 3000, μπορεί να αναλύσει τη συγκομιδή καλαμποκιού μέχρι την τελευταία ίνα ενώ βρίσκεται ακόμα στο χωράφι.

Η ακρίβεια ως αποστολή

Η ακρίβεια ως αποστολή

Οι πελάτες του εργολάβου γεωργικών προϊόντων Flaskamp επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της Γεωργίας ακριβείας για περισσότερα από 10 χρόνια. Η εταιρεία υποστηρίζει απλές λειτουργίες εισαγωγικού επιπέδου, καθώς και σύνθετες εργασίες Γεωργίας ακριβείας.