Γεωργία ακριβείας

Precision-agriculture

Υψηλότερες συγκομιδές
Βελτιστοποιήστε τις εισροές σπόρων, λιπασμάτων, χημικών και άλλων, για να καλύψετε τις ατομικές ανάγκες των αγρών σας και να μεγιστοποιήσετε τις συγκομιδές της σοδειάς σας.

Καλύτερος έλεγχος οικονομικών
Χρησιμοποιήστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μηχανημάτων και τις εισροές για μεγαλύτερη διαφάνεια στο κόστος και καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Βελτιωμένη βιωσιμότητα
Μειώστε την κατανάλωση καυσίμου και την υπερβολική εφαρμογή εισροών, όπως λιπασμάτων και χημικών, για μια πιο βιώσιμη γεωργία.