Δήλωση απορρήτου της επιχείρησης John Deere

Αυτή η Δήλωση απορρήτου επεξηγεί τον τρόπο που η John Deere και οι θυγατρικές της εταιρείες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση παρέχει επίσης απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται. Η παρούσα Δήλωση απευθύνονται σε άτομα με τα οποία αλληλεπιδράμε, συμπεριλαμβανομένων των επισκέπτες ή των χρηστών των ιστότοπων, των εφαρμογών (web ή mobile) ή των online προϊόντων και υπηρεσιών μας, τρεχόντων πελατών και πιθανών μελλοντικών πελατών, την διαχείριση και το προσωπικό εταιρικών πελατών και προμηθευτών, την διαχείριση και το προσωπικό εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και διανομέων, τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις μας, τα μουσεία και τις ατραξιόν μας και άλλων αποδεκτών των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αναφερόμαστε σε άτομα, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα Υποβάλλονται σε Επεξεργασία ως «εσείς» στην παρούσα Δήλωση.

Τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται σε μέλη του GroupJohn Deere. Μια λίστα μελών που ανήκουν στην John Deere είναι διαθέσιμη εδώκαι εντός των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέλη του Group John Deere είναι δυνατό να επεξεργάζονται από κοινού τα προσωπικά δεδομένα.

Συμπληρωματικές διατάξεις απορρήτου της κάθε χώρας ή του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να ισχύουν για την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τη John Deere και ενδέχεται γενικά να απαιτούν Επεξεργασία πρόσθετων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων ή Επεξεργασία για διαφορετικούς σκοπούς.

Τα προϊόντα John Deere και υπηρεσιες διανέμονται μέσω δικτύου εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και διανομέων. Η πλειοψηφία αυτών των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και διανομέων είναι επιχειρήσεις ανεξάρτητης ιδιοκτησίας και λειτουργίας που μπορεί να έχουν τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου.

1. Τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ορισμένα συνηθισμένα παραδείγματα. Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας και την ισχύουσα νομοθεσία, τα παρακάτω παραδείγματα μπορεί να θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα ή/και να συλλέγονται από εσάς.

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας

 • Όνομα, ημερομηνία επικύρωσης, έγγραφα ταυτοποίησης του κράτους, υπογραφή, φωτογραφία
 • Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email
 • Δημογραφικές πληροφορίες (όπως φύλο, οικογενειακή κατάσταση, σύνθεση σπιτικού, γενική θέση)
 • Όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, προφίλ κοινωνικής δικτύωσης
 • Θέση GPS

2. Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

Πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς:

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας. Επιτρέπεται η παροχή Προσωπικών Δεδομένων σε εμάς ηλεκτρονικά, γραπτά ή προφορικά. Οι συνηθισμένες αλληλεπιδράσεις στις οποίες μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις στις οποίες εσείς ενδεχομένως:

 • Εγγραφείτε για να αγοράσετε υπηρεσίες ή να αγοράσετε προϊόντα και εξοπλισμό
 • Εγγραφείτε για λογαριασμό
 • Χρησιμοποιήσετε τις online υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου
 • Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο
 • Επικοινωνήσετε μαζί μας για το σέρβις των πελατών ή δηλώστε την εγγύηση
 • Αιτηθείτε για χρηματοδότηση
 • Ανταποκριθείτε σε έρευνες

3. Τρόπος χρήσης προσωπικών δεδομένων (οι «Σκοποί»)

Θα επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κατάλληλη νομική βάση. Οι συνηθισμένες νομικές βάσεις και οι σκοποί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής, εκτός εάν ισχύει άλλη νομική βάση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας ή της νομοθεσίας για το συγκεκριμένο προϊόν:

Επεξεργασία για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας προς εσάς. Αυτή η Επεξεργασία αποτελείται από:

 • Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων για την παροχή των ζητούμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Παράδοση αγαθών και υπηρεσιών που ζητάτε
 • Για σχετικές υπηρεσίες όπως παράδοση προϊόντων, συντήρηση, υποστήριξη πελατών και προϊόντων και σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εγγύησης), της χρηματοδότησης, της μίσθωσης και των πιστωτικών υπηρεσιών. και λειτουργία των online υπηρεσιών
 • Αξιολόγηση της αξιοπιστίας σας, σε ορισμένες χώρες/περιοχές αυτό γίνεται με τη χρήση αυτόματης λήψης αποφάσεων
 • Εξυπηρέτηση και συλλογή του λογαριασμού σας, απόκριση σε σχετικές εργασίες συντήρησης, επεξεργασία των σχολίων σας και παροχή υποστήριξης
 • Παροχή υπηρεσιών γενικής εξυπηρέτησης πελατών και απόκριση στις ερωτήσεις και τα παράπονά σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας
 • Διατήρηση της πρόσβασης σε σχετικές υπηρεσίες και εφαρμογές
 • Αποστολή επικοινωνιών εξυπηρέτησης σχετικά με τη συντήρηση, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργικότητα ή άλλα θέματα

Επεξεργασία όπου Παρέχετε συγκατάθεση: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας, τα οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η επεξεργασία αυτή μπορεί να αποτελείται από:

 • Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, πωλητές ή/και πωλητές μας, έτσι ώστε να μπορούν να σας στηρίξουν όταν αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ή όπως έχει συμφωνηθεί με άλλον τρόπο ανάμεσα σε εσάς και τον αντιπρόσωπό σας/έμπορο
 • Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων όταν αγοράζετε ή εκμισθώνετε αγαθά ή υπηρεσίες για πίστωση από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή διανομέα, Οικονομικό λογαριασμό πολλαπλών χρήσεων John Deere ή άλλο άτομο, ή όταν συμφωνείτε να εγγυηθείτε τις υποχρεώσεις κάποιου άλλου στο πλαίσιο μιας τέτοιας ρύθμισης
 • Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε προμηθευτές
 • Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και διανομείς προκειμένου να επικοινωνούν μαζί σας με πληροφορίες μάρκετινγκ John Deere τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του χρήστη
 • Μάρκετινγκ σε εσάς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τον προσδιορισμό αγαθών και υπηρεσιών που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και διανομέων, των προμηθευτών και των συνεργατών. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ μόνο εφόσον το εξουσιοδοτείτε στις προτιμήσεις μάρκετινγκ
 • Για τη διαχείριση των κληρώσεων, των διαγωνισμών, των προγραμμάτων εμπιστοσύνης και άλλων προωθητικών συμβάντων για τα οποία κάνετε εγγραφή ή καταχωρήσετε, όπως είναι ο προγραμματισμός και η οργάνωση περιοδειών των εγκαταστάσεων ή των ατραξιόν μας ή τη συμμετοχή σας σε προωθήσεις προϊόντων και άλλα εμπορικά συμβάντα
 • Για την παροχή άλλων πληροφοριών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως ανακοινώσεις, υπενθυμίσεις, διακοπές εξυπηρέτησης και προγράμματα βελτίωσης προϊόντων και ενημερωτικά δελτία τεχνικών υπηρεσιών, νέα σχετικά με την John Deere, περιοδικά της εταιρείας (όπως Furrowκαι Homerow)και καταλόγους και πρόσκληση για εμπορικές εκθέσεις, προωθήσεις προϊόντων και άλλα γεγονότα

4. Γιατί αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα από την John Deere

Μοιραζόμαστε με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και κάθε συγκεκριμένο έγγραφο της συναλλαγής, εκτός αν σας έχουμε ενημερώσει κάτι διαφορετικό ή εάν η Επεξεργασία είναι σε διένεξη με την Ισχύουσα Νομοθεσία:

 • Με την John Deere, όπου αυτή η κοινοποίηση είναι χρήσιμη για την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων μας ή για τη διαχείριση της επιχείρησής μας
 • Με άλλες εταιρείες για να εκτελέσουμε εξειδικευμένες ή επαγγελματικές λειτουργίες για εμάς
 • Με παρόχους υπηρεσιών τρίτων (οι οποίοι θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας που ορίζονται σε γραπτή συμφωνία μαζί μας) για να μας βοηθήσουν στην παροχή πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών σε εσάς, κατά την άσκηση και τη διαχείριση της επιχείρησής μας, ή για τη διαχείριση και την βελτίωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτά τα τρίτα μέρη για την εκτέλεση υπηρεσιών και υπόκεινται σε κατάλληλους συμβατικούς περιορισμούς και μέτρα ασφάλειας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πάροχοι υπηρεσιών IT που βοηθούν στη διαχείριση των συστημάτων IT, των συστημάτων back office και των υπηρεσιών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Internet και λογισμικού: φιλοξενία δεδομένων, μετατροπή δεδομένων και δυνατότητες υπολογισμού cloud, διαχείριση λογαριασμών και ασφάλεια, δοκιμές, αποσφαλμάτωσης, αναφορά σφαλμάτων και ανάλυση χρήσης, καθώς και πάροχοι κινητής τηλεφωνίας
 • Με κανονισμούς και δικαστήρια για συμμόρφωση με όλους τους Ισχύοντες Νόμους, κανονισμούς και κανόνες, καθώς και με αιτήματα των διωκτικών αρχών, των ρυθμιστικών και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών

5. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες συλλογής

Οι τεχνικές πληροφορίες που μπορεί επίσης να συνιστούν Προσωπικά Δεδομένα (ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σας σύστημα, η διεύθυνση IP, το όνομα τομέα) μπορούν να συλλεχθούν μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού (όπως διαφανή αρχεία GIF). Δείτε τηΔήλωση για τα cookies στην κάτω πλευρά της αρχικής σελίδας για περισσότερες πληροφορίες.

6. Τρόπος πρόσβασης και ελέγχου των προσωπικών δεδομένων σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα, που υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις και ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη δραστηριότητα Επεξεργασίας που έχουμε αναλάβει. Αν έχετε αυτά τα δικαιώματα στη χώρα/στην περιοχή σας, όπως στην ΕΕ/το Η.Β. και εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ενημερώσετε, να ζητήσετε διαγραφή, να ζητήσετε πληροφορίες, να αντιταχθείτε, να ζητήσετε περιορισμό επεξεργασίας, να ζητήσετε φορητότητα δεδομένων, να μην υπόκεινται σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή να κάνετε κάποια άλλη ενέργεια σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο κεφάλαιο 12 ("Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας") παρακάτω.

Εάν έχουμε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιαδήποτε Επεξεργασία που διεξαγάγουμε πριν από την απόσυρση, ούτε θα επηρεάσει την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που διενεργείται βάσει αδυναμίας λόγω επεξεργασίας εκτός της συγκατάθεσης.

7. Πληροφορίες και ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει και διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, πολιτικές και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας καταστροφής ή απώλειας ή μη κοινοποίησης ή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  διαχείρισης προστασίας της εταιρείας μας, ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη Αναφορά διαχείρισης εταιρείας ή επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα 12 παρακάτω.

8. Διατήρηση δεδομένων

Θα αποθηκεύσουμε Προσωπικά Δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκε, όπως εξηγήθηκε στην παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά τη συναλλαγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αποθηκεύσουμε Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, π.χ. όπου απαιτείται να το κάνουμε σύμφωνα με τις νομικές, ρυθμιστικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε Προσωπικά Δεδομένα για μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να έχουμε ένα ακριβές αρχείο των αντιμετώπισής σας σε περίπτωση παραπόνων ή προκλήσεων ή, εάν εύλογα πιστέψουμε ότι υπάρχει εύλογη καταγγελία σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα ή τις συναλλαγές σας.ι Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα διατήρησης αρχείων και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Με την επιφύλαξη του χρονοδιαγράμματος διατήρησης του αρχείου μας και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, θα διαγράψουμε ή/και θα ανωνυμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα.

9. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων παγκοσμίως

Η John Deere λειτουργεί σε παγκόσμια βάση. Κατά συνέπεια, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ"), των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Βραζιλίας, της Ινδίας και άλλων χωρών όπου η John Deere διαθέτει αντιπροσωπεία, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και διανομείς ή παρόχους υπηρεσιών. Αυτές οι τοποθεσίες έχουν συχνά διαφορετικά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Με την ανάκτηση αυτών των διαφορών, όταν μεταβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα σε άλλες χώρες, θα προστατέψουμε αυτές τις πληροφορίες όπως περιγράφεται παρακάτω στην παρούσα Δήλωση απορρήτου ή όπως θα αποκαλυφθούν σε εσάς κατά τη συλλογή δεδομένων.

Η John Deere θα κάνει κατάλληλα βήματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνα με την Ισχύουσα νομοθεσία και ότι η διαχείριση αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται προσεκτικά για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας. Έχουμε δημιουργήσει και εφαρμόζει ένα σετ Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων ('BCRs') για την ΕΕ μεταξύ των μελών του Group John Deere που έχουν αναγνωριστεί από τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ ως παροχή κατάλληλου επιπέδου προστασίας στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παγκοσμίως. Ένα αντίγραφο των BCR μας είναι διαθέσιμο εδώ.

10. Απόρρητο παιδιών

Η ιστοσελίδα John Deere και οι εφαρμογές δεν απευθύνονται παιδιά ή παιδιά που έχουν πρόσβαση σε αυτά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα απευθείας από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαστούμε πληροφορίες που αφορούν ένα παιδί, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα "Τρόπος επικοινωνίας" παρακάτω, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο διερεύνηση και περιορισμός των δεδομένων.

11. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

Μπορεί κατά καιρούς να ενημερώσουμε αυτή τη Δήλωση ώστε να ανταποκρίνεται σε νέες ή διαφορετικές πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν κάνουμε αλλαγές, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία "Τελευταίας ενημέρωσης" στο κάτω μέρος της παρούσας Δήλωσης.

12. Τρόπος επικοινωνίας με εμάς/συνήθεις ελεγκτές

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου ή την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Εδώ αναφέρεται επίσης το απόρρητο των δεδομένων που έχουμε ορίσει (ή κάτι παρόμοιο).

Ορισμοί

Τα προσωπικά δεδομένα καθορίζονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία. Αυτό σημαίνει συχνά κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (στο «Θέμα των Δεδομένων»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο συχνά σημαίνει ένα άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικότερα μέσω αναφοράς σε ένα αναγνωριστικό, όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας κλπ.

Στη Νότια Αφρική και στην Αργεντινή, τα προσωπικά δεδομένα επιχειρήσεων προστατεύονται επίσης από την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Κατά την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων στη Νότια Αφρική και στην Αργεντινή, θα τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία ορίζεται από την Ισχύουσα νομοθεσία, όπως είναι η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, πρόσβαση, συλλογή, διαγραφή, καταστροφή ή κοινή χρήση δεδομένων.

Τα Δεδομένα μηχανής είναι δεδομένα που δημιουργούνται από, συλλέγονται από ή αποθηκεύονται στον εξοπλισμό σας ή οποιοδήποτε υλικό ή συσκευή που έχει ως αποτέλεσμα τη σύνδεση του εξοπλισμού σας.

Ισχύουσα νομοθεσία σημαίνει όλους τους σχετικούς και ισχύοντες νόμους, κανόνες, κανονισμούς, διατάξεις, εντολές, παραγγελίες, εντολές και λύσεις που αφορούν στην ασφάλεια δεδομένων, την προστασία δεδομένων, το απόρρητο ή/και την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και που ισχύουν για τον όμιλο John Deere.

Διαχειριστής σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τη δημόσια αρχή, την υπηρεσία ή άλλο οργανισμό που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η νομική οντότητα της Deere με την οποία έχετε κύρια σχέση είναι η διαχειρηστής προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από άτομα εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης. Αυτή η οντότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση. Ενδέχεται η νομική οντότητα που έχει συνάψει σύμβαση υπηρεσιών/τροφοδοσίας με εσάς ή με τον εργοδότη σας την οντότητα που σας έχει παράσχει υλικά μάρκετινγκ και προωθητικά υλικά και επικοινωνίες, την κύρια οντότητα της χώρας που λειτουργεί τον ιστότοπο John Deere που επισκεφτείτε, τη νομική οντότητα που λειτουργεί τις τοπικές εγκαταστάσεις που επισκεφτείτε, τη νομική οντότητα που (συν) οργανώνει ένα γεγονός. Κλπ.

Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία νομικές εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία, όπως: όταν δύο ελεγκτές της Deere υπογράφουν μια επαγγελματική σύμβαση με την εταιρεία σας, αυτές οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες από κοινού για τη νομιμότητα μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας επεξεργασίας ("Joint Controllers").

Σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερες από μία νομική οντότητα της Deere μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας ως ανεξάρτητοι διαχειρηστές. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείρηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (βλ. κεφάλαιο 12 για πληροφορίες επικοινωνίας).

Last Updated: June 30, 2023