ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Management & Administration

Η ραχοκοκαλιά της επιτυχίας. Ευκαιρίες καριέρας σε αντιπροσώπους της John Deere.

Κάθε επιχείρηση που λειτουργεί σωστά απαιτεί ισχυρή ηγεσία, αποτελεσματική διαχείριση και εξαιρετικό τμήμα υποστήριξης. Οι αντιπρόσωποι της John Deere χρειάζονται ταλαντούχους ανθρώπους με ποικίλες δεξιότητες επιχειρήσεων και διαχείρισης ανθρώπων που βοηθούν στην προώθηση της αφοσίωσης των εργαζομένων, της εξαιρετικής εμπειρίας των πελατών και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Θα συνεργαστείτε με άτομα σε ολόκληρη την αντιπροσωπεία, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη για καθημερινά θέματα των επιχειρήσεων και προγραμματισμό. Ως υπεύθυνος, μπορείτε να ηγείστε μιας ομάδας ανθρώπων και να διαδραματίζετε κρίσιμο ρόλο στις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Βρείτε έναν αντιπρόσωπο της John Deere κοντά σας και ανακαλύψτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

 • Ευθύνη

  Οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς και καθημερινά κάνουμε ό, τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους και να τους βοηθήσουμε να φτάσουν στην επιτυχία.

  Ευθύνη
 • Υπεροχή

  Οδεύουμε προς το μέλλον με αποφασιστικότητα — αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας μας.

  Υπεροχή
 • Ομαδικό πνεύμα

  Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα!

  Ομαδικό πνεύμα

Τυπικές θέσεις εργασίας στη Διαχείριση & Διοίκηση

Υπεύθυνος/-η καταστημάτων


Θα ηγείστε σε ένα κατάστημα αντιπροσωπείας με συνολική ευθύνη για την εμπειρία των πελατών, την απόδοση των καταστημάτων και την αφοσίωση των εργαζομένων.

Υπεύθυνος/-η Οικονομικού Τμήματος


Θα διευθύνετε και θα ελέγχετε όλες τις οικονιμικές δραστηριότητες του οργανισμού και θα επιβλέπετε σε καθημερινή βάση τις διοικητικές διαστηριότητες.

Υπεύθυνος/-η Ανθρώπινου Δυναμικού


Σε αυτή τη θέση, θα ηγείστε όλων των τομέων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό για τον οργανισμό — από την εφαρμογή πολιτικών, τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, έως την υποστήριξη της διαχείρισης και την καθοδήγηση της αφοσίωσης των εργαζομένων.

Υπεύθυνος/-η Μάρκετινγκ


Διαχειρίζεστε την εικόνα και την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας της αντιπροσωπείας, ακολουθώντας επίσης στρατηγικές μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Υπεύθυνος/-η Πιστωτικού Ελέγχου


Θα συντονίζετε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες σε στενή συνεργασία με την ομάδα πωλήσεων και το τμήμα οικονομικών της John Deere. Η διασφάλιση ότι όλοι οι πελάτες υποστηρίζονται με υψηλής ποιότητας και σαφώς κοινοποιημένη διαδικασία χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι υψίστης σημασίας για εσάς.

IT Coordinator


Θα συντονίζετε όλες τις προσπάθειες σχετικά με την επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών τεχνολογίας, τη ρύθμιση, την υποστήριξη, τις επικοινωνίες και την προστασία δεδομένων, προκειμένου να βοηθάτε τους συναδέλφους σας να ολοκληρώνουν αποτελεσματικά την εργασία τους.

Υποστήριξη Πωλήσεων, Ανταλλακτικών ή Συνεργείου


Θα είστε υπεύθυνοι για διαδικασίες που μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι θέσεις εργασίας και τα αντίστοιχα καθήκοντα που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν παραδείγματα — οι πραγματικές διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε αντιπροσωπείες ενδέχεται να διαφέρουν. Οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετικά με θέματα εργασίας σε αντιπροσωπείες γίνονται αυστηρά μεταξύ αντιπροσώπου και ενδιαφερόμενου, καθώς είναι μεταγενέστερες αιτήσεις εργασίας και συνεντεύξεις.