Σωστή ρύθμιση βοηθητικών τροχών βάθους

Οι βοηθητικοί τροχοί βάθους της χορτοκοπτικής σας πλατφόρμας υπάρχουν για να αποτρέψουν την ανομοιόμορφη κοπή του χόρτου σε ανώμαλο έδαφος, ώστε να μπορείτε να πετύχετε το υπέροχα ομοιόμορφο ύψος που αποζητάτε.

Οι βοηθητικοί τροχοί βάθους της χορτοκοπτικής σας πλατφόρμας πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένοι για να αποτρέψουν την ανομοιόμορφη κοπή του χόρτου σε ανώμαλο έδαφος. Το κάτω άκρο των τροχών θα πρέπει να έχει απόσταση περίπου 3 mm – 13 mm από το έδαφος, ανάλογα με το ύψος κοπής σας.