Μαχαίρια κοπής με ταινία μεταφοράς (αρθρωτή) με συνδέσεις (HD). Εξαιρετικά αποδοτική τροφοδοσία σοδειάς

Σειρά HD Hero Εικόνα
Απαράμιλλη παρακολούθηση του εδάφους

Απαράμιλλη παρακολούθηση του εδάφους

Τα δύο μέρη του μαχαιριού κοπής HD αριστερά και δεξιά συμπεριφέρονται σαν δύο ανεξάρτητες ράβδοι κοπής: Με δυνατότητα κάμψης έως 10° παρέχουν εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές καλλιέργειες και αφήνουν ομοιόμορφους μίσχους σε ανώμαλο έδαφος. Μαζί με το πλαίσιο σύνδεσης, η κατακόρυφη κίνηση στα άκρα των πτερυγίων είναι, για παράδειγμα, 2.620mm στο HD40X.

Υφασμάτινος ιμάντας αποθήκευσης σιτηρών

Υφασμάτινος ιμάντας αποθήκευσης σιτηρών

Οι ιμάντες αυτοί διαθέτουν προεξοχές σύμφωνα με τη σχεδίαση, η οποία είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με τον τρόπο αυτό οι μικροί σπόροι, όπως η ελαιοκράμβη, παγιδεύονται ώστε να μην κυλούν έξω και να μην πέφτουν πίσω στο χωράφι. Αυτός ο σχεδιασμός επίσης αφαιρεί την ανάγκη για πρόσθετα συστήματα αποθήκευσης σιτηρών, όπως φυσητήρες αέρα.

Άριστη δαχτυλωτή τροφοδοσία

Άριστη δαχτυλωτή τροφοδοσία

Ο πλήρως δαχτυλωτός κοχλίας διασφαλίζει συνεχή τροφοδοσία του κεντρικού τυμπάνου με ψηλή, φουντωτή σοδειά. Το τύμπανο έχει δύο ταχύτητες και δύο θέσεις ύψους, για διαφορετικούς τύπους σοδειάς.

Αποκριτική παρακολούθηση του εδάφους

Αποκριτική παρακολούθηση του εδάφους

Οι βοηθητικοί τροχοί βάθους είναι κατάλληλοι για ελαστικά επίπλευσης και παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη. Προσαρμόσιμοι από την καμπίνα, μπορούν να συμπτυχθούν αυτόματα για να πλησιάσουν το έδαφος για τον θερισμό πεσμένων σοδειών ή σοδειών χαμηλού ύψους ή να ανυψωθούν για σοδειές μεγάλης απόστασης, όπως ελαιοκράμβη.

Μαχαίρια κοπής αρθρωτής ταινίας μεταφοράς με συνδέσεις (HD). Εξαιρετικά αποδοτική τροφοδοσία σοδειάς

Μαχαίρια κοπής αρθρωτής ταινίας μεταφοράς με συνδέσεις (HD). Εξαιρετικά αποδοτική τροφοδοσία σοδειάς

Η γκάμα κεφαλών κοπής με αρθρωτή ταινία μεταφοράς με συνδέσεις (HD) που διαθέτουμε έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στον πολύ μεγάλο ρυθμό απόδοσης των σειρών X και S. Aκολουθούν το έδαφος καλύτερα από κάθε άλλη κεφαλή κοπής.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΛΑΤΟΣ κοπής, mΤαχύτητα ταινίας μεταφοράς με ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, m/minΠΛΑΤΟΣ ταινίας ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ με ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, mmΔαχτυλωτός ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΔΕΙΑΣ, 432mm Ø

10,70

72-228

1200

Προαιρετικός εξοπλισμός

12,20

72-228

1200

Προαιρετικός εξοπλισμός

13,70

72-228

1200

Προαιρετικός εξοπλισμός